Taalwet gerechtszaken: komt er een reparatiewet?

Foto (c) fdecomite, Flicker.com, CC BY 2.0

We hebben het aangeklaagd in een opiniestuk op Knack.be. De taalwet in gerechtszaken heeft geen tanden meer. Deze wet is niet langer van openbare orde, zodat de rechter schendingen van deze wet niet meer ambtshalve kan sanctioneren. Het is dus vrijheid-blijheid voor de Franstaligen in de Vlaamse Rand rond Brussel. Daarom dienen we een wetsvoorstel in om dit ongedaan te maken.

Lees hier het wetsvoorstel van Vuye en Wouters dat de taalwet gerechtszaken wil herstellen. Ingediend op 14 juni 2018.

Deze wijziging van de taalwet in gerechtszaken wordt op 17 mei goedgekeurd in de Kamer. N-VA, CD&V en Open Vld stemmen voor. Sp.a en Groen onthouden zich. Alleen V&W en VB stemmen tegen. In tijden van communautaire stilstand wordt een taalwet aangepast, wat Franstaligen reeds lang vragen. Slechts vijf Vlaamse Kamerleden stemmen tegen.

Na ons opiniestuk gaat plots het licht aan bij de meerderheidspartijen. In de wandelgangen van de Kamer fluistert men zowel bij CD&V als N-VA dat er een reparatiewet moet komen. Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) stelt nu zelfs in de Commissie voor Justitie dat de gewijzigde taalwet moet ongedaan gemaakt worden. Maar waarom heeft men deze wijziging dan gestemd op 17 mei? Waarom komt berouw toch altijd na de zonde?

Wij hebben alvast de koe bij de horens gevat. V&W heeft reeds een wetsvoorstel ingediend om terug te keren naar de oude taalwet in gerechtszaken. Wat zou het fijn zijn mochten de Vlaamse partijen dit steunen. We nodigen ze dan ook uit om ons wetsvoorstel mee te ondertekenen. Het mag, graag zelfs.

Nadat we aan de alarmbel trokken, willen N-VA en CD&V plots de gewijzigde taalwet ongedaan maken. Waarom ze dan eerst stemmen?

Of gaan Kristien Van Vaerenbergh en Peter De Roover ook ditmaal beroep doen op de kopieermachine en ons voorstel ook nog eens onder hun eigen naam indienen? Zo hebben ze het gedaan met het V&W-voorstel over de afschaffing van de taalfaciliteiten te Ronse. Geen nood, voor de goede zaak mag het. Het voorstel staat in bijlage, neem het gerust over collega’s. Als jullie het word-document willen, stuur ons een mailtje, jullie krijgen het per kerende.

– Veerle & Hendrik