Erepenning Albert De Cuyper voor Vuye & Wouters

Foto (c) Anne Deknock

Veerle Wouters en Hendrik Vuye krijgen de erepenning Albert De Cuyper toegekend, voor hun vernieuwende manier waarop ze met het #Brusselboek de Brusselproblematiek opnieuw onder de aandacht hebben gebracht.

Naar jaarlijkse gewoonte vergaderde de jury van de erepenning Albert De Cuyper dit voorjaar om te bepalen of de erepenning ook voor 2017 zou worden uitgereikt en zo ja, wie als laureaat daarvoor in aanmerking komt.

Na een grondig onderzoek van alle ingediende dossiers, besliste de jury om de erepenning dit jaar toe te kennen aan Hendrik Vuye en Veerle Wouters voor de onderbouwde, vernieuwende én doorgedreven manier waarop ze de Brusselproblematiek onder de aandacht brengen.

Het Vlaams Komitee voor Brussel is zeer verheugd dat prof. dr. Bart Maddens aanvaard heeft om de laudatio uit te spreken. De plechtige uitreiking, die door het VKB samen met de VVB wordt georganiseerd, zal plaatsvinden in november. Praktische details over datum en locatie volgen nog.

Grondvest, nr. 7-8, juli-augustus 2018, p. 9