Vuye: “Waarom werd Rustemi niet ondergebracht in gesloten centrum?”

Safet Rustemi. Een zware crimineel die illegaal op het grondgebied verblijft, vrijkomt op borgtocht en een vrijgeleide naar Albanië krijgt van de Dienst Vreemdelingenzaken. “Ik kan niet begrijpen dat Rustemi niet werd ondergebracht in een gesloten centrum in afwachting van zijn proces, de Vreemdelingenwet laat dat toe”, zegt Hendrik Vuye in de Kamer. Intussen tweet staatssecretaris Francken lustig verder over zijn special flights. “Dit zijn gepimpte cijfers die in werkelijkheid straffeloosheid verbergen.”

Safet Rustemi is een zware jongen: drugs, vuurwapens en prostitutie. Veroordeeld tot 22 jaar cel. Maar hij krijgt een special flight naar Albanië, op kosten van de belastingbetaler. Hij wordt er gesignaleerd in de discotheek “Evasion” (“de ontsnapping”). Eens op vrije voeten in Albanië, komt hij bij ons op de most wanted-lijst te staan: eerst laten we hem vrij, nadien willen hem absoluut terug hebben …

Maar Rustemi wordt vrijgelaten op borgtocht, ondanks alle zware misdrijven die hij op zijn kerfstok heeft staan. En dan nog voor 25.000 euro, een habbekrats voor een crimineel die volgens het openbaar ministerie krokodillenlederen schoenen draagt van duizenden euro’s. “Een borgtocht van zes of zeven paar schoenen voor iemand die bovendien illegaal op het grondgebied verblijft, dat kan toch niet”, zegt Vuye tegen minister van Justitie Geens in de Kamer.

Een borgtocht van zes of zeven paar schoenen voor iemand die bovendien illegaal op het grondgebied verblijft. Dat kan toch niet …

Rustemi werd ook niet onmiddellijk ter zitting aangehouden want dat kan alleen wanneer men zich aan de uitvoering van de straf poogt te onttrekken. Met de zwaarte van het misdrijf werd dus geen rekening gehouden, noch met het feit dat hij illegaal op het grondgebied. Staatssecretaris Francken twittert eerst dat dit de gebruikelijke procedure is, nadien dat het uitzonderlijk is en vervolgens dat hij het laat onderzoeken. Sven Mary stelt dat hij op zijn kantoor alleen al 12 zo’n dossiers heeft. Andere advocaten getuigen van gelijkaardige dossiers.

En zo komt een zware crimineel, die bovendien illegaal op het grondgebied is, vrij“, laakt Vuye. “De Vreemdelingenwet* laat nochtans perfect toe om iemand die de nationale veiligheid heeft geschaad op te sluiten in een gesloten centrum in afwachting van de definitieve uitspraak. Waarom gebeurt dat niet? Waarom verkiest DVZ straffeloosheid?”

De Vreemdelingenwet laat toe om Rustemi op te sluiten in een gesloten centrum in afwachting van de definitieve uitspraak. Waarom gebeurt dat niet? Waarom verkiest DVZ straffeloosheid?

Meester Sven Mary stelt dat de familie een vrijwillige terugkeer naar Albanië zélf wou betalen, maar de DVZ zegt: ‘neen, de belastingbetaler zal het wel betalen’. Dan plaatst men Rustemi op de most wanted-lijst en moet men hem gaan zoeken in Albanië en terug uitgeleverd krijgen. De belastingbetaler mag ervoor opdraaien. Rustemi is recent bij verstek veroordeeld. Hij zal verzet aantekenen en er komt een nieuw proces, nadien volgt hoger beroep. Opnieuw op kosten van de belastingbetaler.

“We kunnen dus enkel besluiten dat DVZ heeft gefaald”, zegt Vuye. “De DVZ had toegang tot de databanken waar ze de opsluitingsfiche van Rustemi konden inkijken, maar toch vroeg ze geen advies aan het openbaar ministerie.”

Een Belg die een misdrijf pleegt wordt veroordeeld en opgesloten. Maar wat riskeren de illegale criminelen onder Francken? Niets. In het slechtste geval worden ze een vrij man en teruggestuurd naar hun geboorteland.

Die record-tweets over special flights blijken dus #fakenews te zijn. Het zijn gepimpte cijfers die in werkelijkheid straffeloosheid verbergen. “Ik kan niet begrijpen dat Rustemi niet werd ondergebracht in een gesloten centrum in afwachting van zijn proces. Het valt ook niet te begrijpen”, besluit Vuye.

 


*Art. 26 van de Wet van 15 december 1980 (“Vreemdelingenwet”):

Art. 26. In de gevallen waarin de vreemdeling de openbare orde of de nationale veiligheid heeft geschaad, kan de minister hem verplichten bepaalde plaatsen te verlaten, ervan verwijderd te blijven of in een bepaalde plaats te verblijven. Indien de vreemdeling niet voldoet aan de verplichtingen die krachtens het eerste lid aan hem worden opgelegd kan er een einde worden gemaakt aan zijn verblijf en kan het bevel om het grondgebied te verlaten krachtens deze wet aan hem worden afgegeven.