Fantoomparlementsleden: Di Rupo en De Wever kunnen nog steeds afwezig zijn mét vergoeding

De Kamer wil aan politieke vernieuwing doen: iedereen verplicht aanwezig in commissie, anders geen parlementaire vergoeding. Op zich een goed idee, ware het niet dat het politiek profitariaat – de Di Rupo’s en De Wevers in het parlement – zich nog steeds kunnen laten vervangen door het politiek proletariaat – de partijslaven. Afwezig zijn en toch vergoed worden … je moet het lef maar hebben. Vuye & Wouters dienen een amendement in om dit te verhelpen, maar de Kamer stemt het weg.

Het probleem is dat een parlementslid met de nieuwe maatregel aanwezig wordt geacht, zelfs indien hij zich laat vervangen. Met andere woorden, de huidige fantoomparlementsleden laten zich in commissie gewoon vervangen door bereidwillige backbenchers en strijken nog steeds hun volledige vergoeding op. Di Rupo en De Wever kunnen op hun beide oren slapen.

Daarom dienen Vuye en Wouters een amendement in. Zij willen de maatregel wijzigen zodat een parlementslid afwezig wordt geacht, zelfs indien hij zich laat vervangen. Weg met de ontsnappingsroute voor fantoomparlementsleden, dus. Maar wat doet de Kamer? Ze stemt tegen …

Afwezig zijn en toch een volledige vergoeding krijgen? Geen probleem voor deze Nee-stemmers …

 


Lees hieronder de volledige tussenkomst van Hendrik Vuye in de Kamer van 17 juli 2018:

Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijn fractie heeft vanzelfsprekend geen enkel probleem met de deelname van parlementsleden aan de commissiewerkzaamheden. Toch stellen wij vast dat een en ander op een eigenaardige manier is geregeld. In de plenaire vergadering kan een parlementslid zich niet laten vervangen. Voor de stemmingen in de plenaire vergadering kan er weliswaar een stemafspraak gemaakt worden, maar in dergelijke gevallen is het betrokken parlementslid niet aanwezig, doch afwezig en wordt het parlementslid als afwezig beschouwd voor de berekening van de parlementaire vergoeding. In de commissievergaderingen daarentegen staat in het voorstel dat wie zich laat vervangen op grond van artikel 22, als aanwezig geacht wordt voor de berekening van de parlementaire vergoeding. Dat vind ik zeer eigenaardig, want het parlementslid is afwezig uit de commissievergadering en wordt er vervangen, maar wordt toch aanwezig geacht. De regeling in de commissies wijkt af van deze in de plenaire vergadering.

Volgens mij was het de bedoeling van het voorstel van wijziging van het Reglement om komaf te maken met fantoomparlementsleden, waarmee parlementsleden bedoeld worden die hier enkel tijdens de donderdagse plenaire vergaderingen op het stemknopje komen duwen, maar die wij voor de rest van de week niet zien. Ik stel vast dat er met de nu voorgestelde wijziging helemaal geen oplossing wordt geboden voor dat probleem.

Om die reden dienen collega Wouters en ik een amendement in. Met het voorliggend voorstel zullen de fantoomparlementsleden integendeel fantoomparlementsleden blijven en zij zullen zich in de commissievergaderingen telkens laten vervangen door hun, laat ik het zo noemen, partijslaafjes. De particratie wordt zodoende echt ten top gedreven.

Het beoogde doel, leden laten deelnemen aan de commissievergaderingen, zal niet gehaald worden. Om een kat een kat te noemen, het probleem van de heren Di Rupo en De Wever wordt met dit voorstel helemaal niet opgelost. Zij zullen afwezig blijven en alleen de donderdag op het knopje komen duwen. Op die manier zullen zij, zonder parlementair werk te doen, hun volledige parlementaire wedde opstrijken. Dat is een vrij unieke situatie: door een half uur tot een uur deel te nemen aan stemmingen, krijgt men een volledige wedde. Heel wat werknemers in dit land zouden ook graag dergelijke jobafspraak maken, maar helaas is dat niet zo.

Daarom hebben mevrouw Wouters en ik een amendement ingediend, waarbij wij vragen dat wie zich in de commissies wil laten vervangen, dat ook kan. Het wordt met andere woorden perfect mogelijk om te stemmen. Degene die zich laat vervangen, wordt dan wel geacht afwezig te zijn. Als men dit amendement goedkeurt, maakt men een einde aan de fantoomparlementsleden of de parlementsleden van de late donderdagnamiddag, die enkel op dat ogenblik even komen binnenwaaien.

Ik betreur ten zeerste dat wij hier een wijziging aanbrengen aan het Reglement, zonder het probleem dat aan de basis hiervan lag en dat wij eigenlijk wilden oplossen, wegwerken. Wel integendeel, men zorgt voor een nieuwe ontsnappingsroute die zeer breed openligt. Daarbij gaat men een verschil krijgen tussen politiek profitariaat en politiek proletariaat, namelijk degenen die voortdurend in de commissies de fantoomparlementsleden zullen mogen vervangen.

Ik vind het bijzonder jammer dat men een hele regeling uitwerkt, zonder dat men het echte probleem oplost. Men fietst er gewoon rond. Ik hoop dus dat het amendement van mevrouw Wouters en mijzelf wordt aangenomen.

[Het amendement wordt verworpen]