Kraainem, Proximus en de taalwet

Foto (c) pxhere.com CC0

Knagen aan de taalgrens, het gebeurt in de Vlaamse Rand nog elke dag. Zo krijgt een Vlaming uit Kraainem een mail in het Frans vanwege een onderaannemer van Proximus. Wanneer hij protesteert en vraagt waarom hij in het Frans wordt aangeschreven, krijgt hij volgend antwoord: “Kraainem étant à majorité francophone, et de plus, une commune à facilités, nous nous adressons en français.” V&W stelt onmiddellijk een parlementaire vraag.

Iedereen die denkt dat Proximus een bedrijf is dat telefoon, Internet, TV e.d. aanbiedt, is er dus aan voor de moeite. In werkelijkheid is Proximus bevoegd voor de taalregeling in de faciliteitengemeenten van de Vlaamse Rand. Dat is wat Proximus hier doet: een taalregeling opleggen aan een klant. ‘Proximus, infiniment proche, partout et à tout instant’, zelfs in Vlaanderen.

De mail van de onderaannemer van Proximus aan een Kraainemse burger, in het Frans …

De onderaannemer van Proximus past bovendien een wel heel bijzondere taalregeling toe. Kraainem is door de taalwet Bestuurszaken weliswaar ‘begiftigd’ – zo staat het in de taalwet – met taalfaciliteiten. Helaas, want faciliteiten zijn stommiteiten, dat weten we intussen. Maar het is een gemeente van het Nederlandse taalgebied. Dit wil zeggen dat het Nederlands er de bestuurstaal is en dat faciliteiten de uitzondering zijn.

De onderaannemer van Proximus legt de taalwet gewoon naast zich neer. De regeling die hij toepast is zelfs niet de Brusselse taalregeling waar Nederlands en Frans op gelijke voet staan. Neen, het is de regeling die geldt in het Franse taalgebied en waar uitsluitend het Frans is toegelaten. Dezelfde taalregeling dus als in Luik, Namen of Charleroi.

Even juridisch nu. Proximus valt op grond van artikel 36, § 1 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, onder het toepassingsgebied van de taalwet Bestuurszaken. Dat het onderaannemer Soluphone is die het antwoord verstuurt, doet niet ter zake. De mail is ondertekend met het logo van Proximus, zodat de mail rechtstreeks aan Proximus toerekenbaar is. Het is alsof Proximus zelf de mail heeft verstuurd.

De Belgische Staat is hoofdaandeelhouder (53,51%) van Proximus. Een reden te meer om de taalwet strikt na te leven.

Onze burger uit Kraainem maakt de mail over aan de V&W-fractie. Knagen aan de taalgrens mag dan wel een dagelijkse sport zijn van sommige Franstalige Brusselaars, die sport is de V&W-fractie echt niet genegen. We trekken dan ook ten strijde en stellen aan bevoegd minister Alexander De Croo (Open VLD) een parlementaire vraag over deze flagrante schending van de taalwet. Ze zullen wel even geschrokken zijn bij Proximus en Soluphone van dit parlementaire initiatief, maar dat is dik verdiend en graag gedaan wat ons betreft. Een bedrijf als Proximus moet de taalwet naleven, punt aan de lijn.

We hebben gisteren een antwoord op onze vraag ontvangen van minister De Croo:

“Ik heb kennisgenomen van uw vraag en daarover bij Proximus navraag gedaan. Proximus heeft geantwoord dat een beroep werd gedaan op Soluphone, een onderaannemer van een zijn agenten, Onetelecom.

Proximus stelt alles in het werk om zijn wettelijke verplichtingen, en vooral die in verband met het gebruik van de talen, na te komen. Alle contracten aangegaan met zijn onderaannemers bevatten clausules die deze laatsten verplichten om zich eveneens aan deze verplichtingen te houden. Proximus eist van zijn partners ook dat zij dezelfde clausules opnemen in hun contracten met hun eigen onderaannemers.

In het geval dat u beschrijft, gaat het om een fout die uitsluitend toe te schrijven is aan de werknemer van Soluphone. Proximus heeft contact opgenomen met zijn agent om hem op de hoogte te brengen van het incident en hem te vragen om zijn onderaannemer er met de nodige aandrang aan te herinneren dat de regels in verband met het gebruik van de talen strikt moeten worden nageleefd.

In ieder geval weten ze nu bij Proximus en onderaannemer Soluphone dat Kraainem een Vlaamse gemeente is. Beide bedrijven zullen voortaan ook de taalwet naleven, met dank aan een wakkere burger uit Kraainem en een al even wakkere V&W-fractie. Mochten Proximus en Soluphone denken dat we dit niet gaan opvolgen, dan kennen ze de V&W-fractie nog niet.

Een mailtje met oprechte verontschuldigingen vanwege Proximus of Soluphone aan onze wakkere Vlaming uit Kraainem lijkt ons wel gepast. ‘Altijd dichtbij, overal en op elk moment’ is toch de slagzin van Proximus? Nu ook in Kraainem… Doen dus Proximus!

Al diegenen die zo graag tweeten over V&W dat ‘de beste stuurlui aan wal staan’, wel ze hebben groot gelijk. We geven het toe! De beste stuurlui staan inderdaad aan wal. V&W slaagt er tenminste in om een taalwet te doen naleven. Dat kan echt niet gezegd worden van diegenen die aan het stuur draaien en die recent nog de taalwet gerechtszaken van 1935 volledig hebben uitgekleed. Standvastig zijn aan de zijlijn, is wel eens efficiënter dan toegevingen doen op het speelveld.

En om af te sluiten: een ‘dikke proficiat’ voor onze wakkere burger uit Kraainem.