V&W wil wettige zelfverdediging uitbreiden naar goederen

Foto (c) pxhere.com, CC0

Vuye en Wouters hebben een wetsvoorstel ingediend om de wettelijke zelfverdediging uit te breiden. Voor hen moet er ook sprake kunnen zijn van wettige zelfverdediging “wanneer goederen worden verdedigd in omstandigheden die voor de mens bedreigend zijn”.

Lees hier het volledige wetsvoorstel van Vuye en Wouters over de uitbreiding van wettige verdediging naar goederen. Het voorstel is volledig in overeenstemming met de mensenrechten.

Wettige verdediging geldt in België uitsluitend in geval van geweld tegen personen. Personen die zich verdedigen wanneer hun goederen worden bedreigd, zelfs wanneer de feitelijke omstandigheden bedreigend zijn voor personen, kunnen zich momenteel moeilijk verweren. Vaak worden zij – en niet de daders – aangehouden en voor het gerecht gebracht.

Zoals dat al in onze buurlanden het geval is, maakt het wetsvoorstel van Vuye en Wouters dat er ook sprake is van wettige zelfverdediging wanneer goederen worden verdedigd in omstandigheden die voor de mens bedreigend zijn. Misdrijven gericht tegen goederen kunnen immers zeer bedreigend zijn voor personen, zonder dat er sprake is van geweld tegen personen, zoals ramkraken of overvallen.

“Nu is het de wereld op zijn kop”, zegt Veerle Wouters. “Burgers die zich verdedigen tegen gewapende overvallen worden vaak vervolgd, niet de misdadigers. Dit kan voor ons niet. Vandaar dat we het begrip wettige zelfverdediging willen verruimen. Men moet de daders straffen, niet de slachtoffers.”

“Het probleem is dat het Mensenrechtenverdrag (EVRM) de verdediging van goederen niet zomaar toelaat. Wij houden hier in ons voorstel rekening mee”, zegt Hendrik Vuye. “Van zodra er zwaar geweld gebruikt wordt, is dit volgens ons steeds bedreigend voor personen en geldt ook wettige zelfverdediging.  Dit voorstel is dus juridisch haalbaar en een kwestie van gezond verstand.”

Het voorstel bepaalt dat de rechter soeverein oordeelt of de begeleidende omstandigheden van het misdrijf tegen goederen als bedreigend worden ervaren. De verdediging moet, net als voor artikel 416, beantwoorden aan een ogenblikkelijke noodzakelijkheid en er moet evenredigheid zijn tussen aanval en verweer.