Wouters: “De Vlaming is weer eens bedot!” (RIZIV-nummers)

Twintig jaar na Vlaanderen organiseert de Franse Gemeenschap eindelijk een toelatingsproef voor de studenten geneeskunde, maar zelfs dan zijn er nog altijd tweemaal meer studenten dan er RIZIV-nummers zijn. “De Vlaming is weer eens bedot. En het dossier wordt gewoon doorgeschoven naar de volgende regering”, zegt Veerle Wouters.

Enkele maanden geleden kraait de regering luid victorie: Het probleem van de RIZIV-nummers is eindelijk opgelost! “Eindelijk” is een understatement. Twintig jaar nadat Vlaanderen een toelatingsproef invoert voor de studenten geneeskunde doet de Franse Gemeenschap dit ook. “Halleluja”, stelt zelfs een parlementslid van de meerderheid.

We zijn nu enkele maanden verder en wat blijkt? Er is een toelatingsproef in Franstalig België, maar het is een makkie: 1.138 kandidaat-studenten zijn geslaagd, terwijl er maar 505 RIZIV-nummers beschikbaar zijn. “Er zijn dus meer dan tweemaal zoveel geslaagden dan er RIZIV-nummers zijn. Ik heb zo de indruk dat de halleluja een mea culpa moet worden”, zegt Veerle Wouters in de Kamer.

Het halleluja van de regering is nu al een mea culpa geworden

Minister De Block stelt terecht dat de Franse Gemeenschap hier een enorme verantwoordelijkheid draagt. De V&W-fractie steunt haar ten volle op dit punt: “Waar is le pacte des belges, de loyauté fédérale, waar Franstaligen het zo graag over hebben?” vraagt Wouters. “Vlamingen geven toe en krijgen Franstalige deloyaliteit op hun bord geserveerd. Intussen houden wij ons braaf aan de regels, want de sociale zekerheid moet toch betaalbaar blijven. De Franstaligen trekken zich daar blijkbaar niet te veel van aan …”

PS-minister Marcourt lacht de federale regering uit, want die zou “te kwader trouw” zijn. Voor minister Marcourt is er geen vuiltje aan de lucht. Hij vindt de toelatingsproef prima zoals ze is.

Vlamingen geven toe en krijgen Franstalige deloyaliteit op hun bord geserveerd.

Minister De Block gelooft dat minister Marcourt wel zal bijdraaien, maar de PS-minister heeft de Vlamingen al duizend maal belogen en bedrogen. “Maar niet alleen meneer Marcourt”, zegt Wouters. “De partijvoorzitter van de MR, Olivier Chastel, heeft deze vakantie in Le Soir nog verklaard dat dit akkoord een grote Franstalige overwinning is. De Vlamingen hebben niets binnengehaald, zegt Chastel. Hij heeft nog gelijk ook …”

Wat is er aan de hand? Franstalig België heeft jarenlang te veel studenten toegelaten tot de opleiding, en daarvoor een voorafname gedaan op de RIZIV-nummers die haar per jaarlijks quotum werden toebedeeld. Dit heeft een overschot aan artsen gecreëerd en dat overschot moet nu worden afgebouwd. Maar de Franstaligen moeten geen overschot afbouwen van 3.000 artsen, maar slechts van 1.531. Dat cijfer werd gewoon gehalveerd. En ze krijgen ook nog eens royaal de tijd tot 2038!

Het afbetalingsplan van de Franstaligen is er een waarbij niet zij, maar de Vlamingen de factuur betalen.

Het afbetalingsplan van de Franstaligen is er een waarbij niet zij, maar de Vlamingen de factuur betalen. Er zijn dubbel zoveel Franstalige studenten dan er RIZIV-nummers zijn. “Het probleem is dus niet opgelost”, zegt Wouters. “Het zal een dossier zijn dat weeral eens doorgeschoven wordt naar de volgende regering. De Vlaming is weer eens bedot.