Vuye: “Het is een leugen dat de Brusselse politiezones niet gefuseerd kunnen worden”

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) stelt dat hij de zes Brusselse politiezones niet “in een pennentrek” kan fuseren. Hij zou het fiat moeten krijgen van de Brusselse burgemeesters. Dat is een leugen. “U bent bevoegd om dat bij wet of Koninklijk Besluit te doen!” zegt Hendrik Vuye in de Kamer. Minister Jambon antwoordt dat een fusie van de politiezones met de huidige coalitie niet zal gebeuren.

Terzake, 3 oktober. Wanneer het plotseling gaat over de fusie van de zes Brusselse politiezones zegt de minister: “Er is ooit gezegd dat Jambon de Brusselse politiezones met een pennentrek kan fusioneren, maar dat is nonsens, de lokale besturen moeten daar ook in meegaan.” Dat is gelogen. We zetten de mogelijkheden even op een rijtje:

  1. De vrijwillige samensmelting (art. 91/1 e.v. Wet Geïntegreerde Politie). Dit is het pad dat minister Jambon bewandelt, maar de Brusselse burgemeesters zelf nooit zullen volgen.
  2. Fuseren bij wet. Volgens minister Jambon is dit onhaalbaar. Nochtans dienden zijn partijgenoten Ben Weyts, Siegfried Bracke, Koenraad De Groote en Jan Van Esbroeck vorige legislatuur nog zo’n voorstel in. Toen kon het, nu plots niet meer. (Leuk weetje: dat voorstel was toen een kopie van een sp.a-voorstel. Toen reeds waren sommige N-VA-Kamerleden perfecte kopieermachines. Dat is alvast gebleven, de standvastigheid niet.)
  3. Fuseren bij Koninklijk Besluit (art. 9 WGP). De wet stelt dat het initiatief tot fusie ligt bij de minister van Binnenlandse Zaken. Jan Jambon, dus. Het enige wat hij moet doen, is samen met de minister van Justitie een KB voorleggen op de ministerraad. Het advies van de Brusselse burgemeesters is immers niet bindend. En klaar is kees…

Volgens minister Jambon moeten de Brusselse burgemeesters instemmen met een fusie. Een grove leugen. In tegenstelling tot wat zijn woordvoerder stelt, geven ze gewoon advies en dat is niet bindend.

“Ik stel nog maar eens vast dat u uw verantwoordelijkheid volledig ontloopt”, zegt Hendrik Vuye in de Kamer. “Nochtans bestaat hierover eensgezindheid bij de Vlaamse partijen en rijpen de geesten langs Franstalige kant. Maar u wacht op een mirakel, op een Lourdes in de Wetstraat.”

In de Kamer antwoordt minister Jambon duidelijk dat een fusie van de politiezones met de huidige coalitie niet zal gebeuren. 

Het cijfer nul wat betreft de overeenstemming van de Brusselse lokale besturen met de taalwetgeving Brussel komt onder het bewind van Jan Jambon echt in zicht.

Ook voor de toepassing van de taalwet in Brussel, wacht de minister op een mirakel. Intussen hebben zowel de Vaste Commissie voor Taaltoezicht als de Algemene Vergadering van de Raad van State gezegd dat hij wel degelijk bevoegd is om dit probleem aan te pakken. Hij kan namelijk een specifiek administratief toezicht instellen.

Vuye & Wouters hebben reeds zo’n voorstel ingediend. De Commissie Binnenlandse Zaken heeft in de Kamer beslist hoorzittingen hieromtrent te organiseren. Maar de N-VA-voorzitter van die commissie, Brecht Vermeulen, heeft na een jaar nog steeds geen hoorzitting georganiseerd. “Denken, durven, maar niets doen”, besluit Vuye. “Zoals steeds, het zit wel in uw DNA, maar het komt er helaas nooit uit …