Wouters: “De diplomatie is Franstalig in dit land” (Rel Spanje-Vlaanderen)

Spanje verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Vlaanderen. Wat doet onze minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR)? Niets. “Als het over Polen of Hongarije gaat hebt u de mond vol over mensenrechten”, zegt Veerle Wouters in de Kamer. “Maar wanneer het over Spanje gaat, dan zwijgt u in alle talen.”

Volgens minister-president Geert Bourgeois (N-VA), gisteren in het Vlaams Parlement, heeft de federale minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) beloofd de Spaanse ambassadeur op het matje te roepen. Reynders ontkent dit. Iemand vertelt hier niet de waarheid, maar wie?

Het is overigens niet de eerste keer dat de Vlaamse minister-president botst met een federale collega. Wanneer diezelfde Bourgeois onlangs nog in het Vlaams Parlement stelt dat de Belgische premier niets te zoeken heeft op de Top van de Francophonie, dan zegt minister Reynders net het tegenovergestelde.

In 2014 klinkt het dat het federale niveau ten dienste moet staan van de deelstaten. In 2018 stellen we het omgekeerde vast.

In het Vlaams Parlement is er nochtans kamerbreed eensgezindheid over de partijgrenzen heen om de houding van Spanje te veroordelen. “Maar in de federale regering slagen CD&V, Open Vld en N-VA er niet in om de MR te overtuigen”, zegt Wouters. “De diplomatie is blijkbaar erg Franstalig in dit land.”

In Spanje zitten reeds meer dan een jaar mensen opgesloten omdat ze hun vrije mening hebben geuit, alsook zeven politici omdat ze een vreedzaam referendum hebben georganiseerd. Recent werd Spanje zelfs nog veroordeeld door het Mensenrechtenhof wegens schending van het recht op vrije meningsuiting. Spanje is vervallen tot het niveau van een schurkenstaat. “Wat moet er nog gebeuren vooraleer deze federale regering in actie schiet en dit veroordeelt” vraagt Wouters zich af.

Het is makkelijk om straffe taal te spreken in het Vlaams Parlement, maar stil te zitten in de federale regering.

Volgens minister Reynders is het niet de rol van de minister van Buitenlandse Zaken om tussen te komen in het beleid van Vlaanderen. Dit uniek gebeuren waarbij de MR de onafhankelijkheid van Vlaanderen steunt buiten beschouwing gelaten, klopt de stelling van de minister niet.

“Ik verwijs u naar arrest 80/2015 van het Grondwettelijk Hof“, zegt Wouters. “Daarin staat dat u een coördinerende rol moet opnemen om te vermijden dat er een tegenstrijdig buitenlands beleid wordt gevoerd. Dat is nu het geval, want Spanje verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Vlaanderen. Maar u doet niets …”

“Als het over Polen of Hongarije gaat hebt u de mond vol over mensenrechten, maar wanneer het over Spanje gaat, dan zwijgt u in alle talen”, zegt Wouters. “Spanje gedraagt zich als een schurkenstaat. Zo een Spanje kan geen lid zijn van de EU en dit moeten wij veroordelen. Het is aan u om dit aan te kaarten.