Vuye: “Wie voor miljarden euro’s vliegtuigen gaat shoppen, moet transparant zijn” (F-35)

Minister van Defensie Vandeput (N-VA) wil de Kamer in het F-35-dossier niet meer beschouwen als een derde partij, maar als een partner. Zo hoort de verhouding tussen parlement en regering te zijn, maar het is meestal de uitzondering. “Wie voor miljarden euro’s gaat shoppen met belastinggeld, moet transparant zijn”, zegt Hendrik Vuye in de Kamer. Maar wanneer je dan transparantie krijgt, blijkt de linkse oppositie liever voor de camera te toeteren dan aanwezig te zijn in de commissie.

Gisteren heeft de minister van Defensie in de verenigde commissies Landverdediging en Bedrijfsleven transparantie verschaft over het dossier van de vervanging van de F-16. Dit is gebeurd vóór de beslissing van de regering. “Ik vind dat een positief punt”, zegt Hendrik Vuye in de Kamer. “Bovendien heb ik voor het eerst sedert ik hier zit een concreet antwoord gekregen op mijn vragen.”

Transparantie in zo’n belangrijk dossier verdient alle aandacht van de parlementsleden, zou men denken. Maar tot onze verbazing hebben we moeten vaststellen dat van de 36 commissieleden slechts 7 aanwezig waren, evenals een lid van V&W zelf. 

“De grootste roeptoeters aan het begin van de vergadering waren stealth, onzichtbaar”, laakt Vuye. “Mevrouw Fernandez (PS), foetsie. Mijnheer De Vriendt (Groen), onzichtbaar. Mijnheer Van der Maelen (sp.a), die toen de camera’s aan het draaien waren een bijna perfecte imitatie van Fidel Castro bracht, afwezig. Waarschijnlijk was hij zijn mails aan het checken naar informatie, terwijl die informatie net door de minister en kolonel Van Pee werd gegeven. Dat is de fake oppositie die links hier brengt. Heel luid roepen als de camera’s draaien, stealth als het erop aan komt.”

Dat is de fake oppositie die links in de Kamer brengt. Luid roepen als de camera’s draaien, ‘stealth‘ als het erop aan komt.

Toch blijven we met vragen zitten:

  1. Over het lastenboek werd geen gelijkaardige oefening gemaakt. Het zijn natuurlijk de criteria vermeld in het lastenboek die bepalen wie er als winnaar uit de bus komt. Of dat het beste vliegtuig is, dat is een andere vraag. 
  2. Dan is er nog het probleem dat er een sluipende besluitvorming gebeurt, via de NAVO die targets oplegt. Elk land blijft wel soeverein, maar die targets naast zich neerleggen is moeilijk voor een kleine partner. “Zo is het ambitieniveau van de Belgische Defensie op sluikse wijze geëvolueerd van vredehandhaving, ondersteuning en beveiliging, naar SEAD-missies (missies in vijandelijk luchtruim). Zonder dat hier enig parlementair debat over geweest is”, zegt Vuye.
  3. Wat met de politieke verantwoordelijkheid? Vanaf 1 januari verdwijnt minister Vandeput uit het parlement en kan hij niet langer ter verantwoording worden geroepen. In andere parlementen kan dat wel. Neemt de premier nu de verantwoordelijkheid op zich?

Meestal worden dossiers even snel als een F-35 kan vliegen door het parlement gejaagd. De meerderheid drukt dan gewillig op het knopje.

Minister Vandeput heeft gisteren gezegd dat hij de Kamer niet meer wenst te beschouwen als een derde partij, maar als een partner. “Dat zou een goede zaak zijn”, zegt Vuye. “Zeker in dit dossier. Wie voor miljarden euro’s gaat shoppen met belastinggeld, moet transparant zijn.”

“En hopelijk zullen parlementsleden die luid toeteren als de camera’s draaien voortaan niet meer stealth zijn als het erop aan komt om ernstig parlementair werk te doen”, besluit Vuye.