Wouters: “De particratie regeert al onze instellingen”

Veerle Wouters heeft in de Kamer de politieke benoemingspuzzel en de misplaatste collectieve verontwaardiging van de politieke partijen scherp aangeklaagd. “De particratie regeert al onze instellingen. Ze zijn allemaal politiek benoemd. Hoe kunnen die instellingen nog goed en objectief werk leveren wanneer alle partijen daar hun poppetjes hebben geplaatst?” vraagt Wouters in de Kamer.

Premier Michel is de headhunter van de regering: de politieke benoemingspuzzel is nu ook een van zijn bevoegdheden geworden. De Nationale Bank, de Europese Investeringsbank, de overheidsholding FPIM en de energieregulator CREG … ze moeten allemaal bemand worden. “Dat mannen moet men tegenwoordig letterlijk nemen, zeker bij deze regering”, zegt Veerle Wouters in de Kamer tegen premier Michel.

Voor al deze jobs, jobs, jobs klopt de regering bij de Nationale Bank aan, en die draait op verzoek. Cédric Frère (MR) zetelt samen met Edwin De Boeck, het hoofd van de N-VA-studiedienst, en de poppetjes van de sociale partners in de Regentenraad. Tim Hermans, de kabinetschef van Gwendolyn Rutten (Open Vld) zetelt in het Directiecomité. De penningmeester van N-VA, Eddy Vermoesen, is censor bij de Nationale Bank.

Al onze instellingen zijn politiek benoemd, dat is de Belgische en de Vlaamse ziekte.

En daar houdt het niet op. “Mijnheer Verhofstadt klaagt aan de rechters van het Poolse Grondwettelijk Hof politiek benoemd zijn, maar zijn eigen partij Open Vld stuurt hier Fientje Moerman naar het Grondwettelijk Hof en Annemie Turtelboom naar de Europese Rekenkamer. Hier geldt dat blijkbaar niet”, zegt Wouters.

“De particratie regeert niet alleen het parlement, ze regeert ook al onze instellingen. Hoe kunnen die instellingen dan toch maar goed en objectief werk afleveren? Wat voor waarde hebben al die rapporten van de Nationale Bank en het Planbureau wanneer partijen daar hun poppetjes plaatsen?” vraagt Wouters zich af.

Wat voor waarde hebben al die rapporten van de Nationale Bank en het Planbureau wanneer partijen daar hun poppetjes plaatsen?

Het gaat V&W overigens niet om de persoon noch de figuur Steven Vanackere (CD&V) en zijn benoeming bij de Nationale Bank, maar wel de manier waarop dit gebeurt. Wanneer de andere partijen uit de meerderheid verklaren dat ‘CD&V aan zet is’, dan bewijst dit net dat ze in hetzelfde bedje ziek zijn.

Het gaat om de poppetjes en de postjes, niets algemeen belang, om partijpolitieke belangen is het te doen. Dat zijn de woorden van vicepremier Jambon (N-VA) in 2012. “Nu hij zelf aan de touwtjes trekt, kan die mening wel eens veranderen”, zegt Wouters.

Natuurlijk steunt V&W de hervormingsvoorstellen voor de Nationale Bank, het zijn immers de onze.

Wouters dankte ook nog de minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) dat hij de V&W-voorstellen over de Nationale Bank heeft overgenomen: de vertegenwoordiging van de gewesten, de afschaffing van het overbodige College van Censoren, de afslanking van het Directiecomité …

Natuurlijk steunt V&W deze voorstellen, het zijn immers de onze. “Alleen vrezen we dat er niet veel zal van terecht komen want de particratie regeert nogal graag dit land”, zegt Wouters. “Premier, de juiste vrouw, de juiste man op de juiste plaats … zo moeilijk kan dat toch niet zijn?”