Vuye: “Regering is al gevallen en zal komende dagen alleen maar dieper vallen”

De premier zal voor het VN-migratiepact naar Marrakesh trekken met de Grondwet, maar het is onduidelijk hoe hij de Grondwet interpreteert. De premier moet zijn regering – als hij die nog heeft – dwingen om een standpunt in te nemen over het migratiepact, want deze situatie voedt alleen maar de antipolitiek. “Deze regering is al gevallen en zal de komende dagen alleen maar dieper vallen”, aldus Hendrik Vuye in de Kamer.

Dit is de integrale tekst van de repliek van Hendrik Vuye op het antwoord van premier Michel in het debat over het VN-migratiepact in de Kamer van 6 december.

De premier verwijst naar de Grondwet, maar zijn antwoord was bijzonder onduidelijk. Hij citeerde toenmalig premier Tindemans die op 11 oktober 1978 ook zei dat de Grondwet geen vodje papier is, maar er wel aan toevoegde dat hij het ontslag van zijn regering aan de Koning zou aanbieden. Is het echt zo dat wie de Zestien binnenstapt bereid is om alle vernederingen te ondergaan?

Even erg is wat hier in het Parlement gebeurt. Het uitvoeren van de resolutie is niet meer dan un devoir moral, geen resultaatsverbintenis – externe betrekkingen blijven een exclusieve regeringsbevoegdheid – en het GCM zal hoe dan ook worden goedgekeurd en gebruikt als soft law. Wat hier gebeurt maakt dus geen enkel verschil.

Voor Tindemans (1978) was de Grondwet ook geen vodje papier, maar hij ging tenminste nog naar koning om het ontslag van de regering aan te bieden …

De laatste resterende rationele handeling is het aannemen van een stemverklaring, maar blijkbaar vertoeven nog slechts twee Kamerleden in die rationaliteit. Wat zou de bevolking – pakweg de duizenden betogers voor het klimaat of de woedende gele hesjes – denken van dit schimmenspel, dat alleen nog gaat over politieke macht, postjes en de voorbereiding van de verkiezingen?

De premier moet zijn regering – als hij die nog heeft– dwingen om een standpunt in te nemen. Een van zijn andere voorgangers, Wilfried Martens, lokte in 1991 in een gelijkaardige situatie een stemming uit in de ministerraad, waardoor een einde werd gemaakt aan de onduidelijkheid. De bevolking heeft het recht om te weten of er nog een regering is. Deze situatie voedt alleen maar de antipolitiek.

Deze regering is al gevallen en zal de komende dagen alleen maar dieper vallen.