Wouters: “Het fiscaal proletariaat mag hier voor alles opdraaien” (Gele hesjes)

De vorige regering heeft fiscaal nogal wat (flut)maatregelen genomen en kondigt regelmatig zegebulletins aan over het toegenomen beschikbaar inkomen. Toch betogen de gele hesjes op straat omwille van hun gebrek aan koopkracht. “Is dit verwonderlijk?” vraagt Veerle Wouters in de Kamer. “In dit land ontsnapt de fiscale elite aan belastingen en mag het fiscaal voor alles opdraaien.”

Het tankstation is een belastingkantoor geworden en de energiefactuur is een fiscaal aanslagbiljet. Intussen maakt men de burger blaasjes wijs. Zo wordt de de dieselprijs zogezegd verhoogd voor onze gezondheid, maar in werkelijkheid dient dit om de begroting te spijzen. De burger is niet dom, zij hebben dit wel begrepen.

Ook het klimaat moet een bezorgdheid zijn van het parlement, alleen stelt zich nogmaals de vraag: wie gaat de rekeningen betalen? Grote bedrijven dekken zich al onmiddellijk in door erop te wijzen dat hun concurrentiekracht niet mag aangetast worden. “Zijn het ook de gele hesjes die de rekeningen van het klimaatplan zullen betalen?” vraagt Veerle Wouters in de Kamer aan kersvers minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld).

Het tankstation is een belastingkantoor geworden en de energiefactuur is een fiscaal aanslagbiljet. Gaan de gele hesjes ook de rekening van het klimaatplan mogen betalen?

Tegelijk stellen we vast dat een fiscale elite erin slaagt om via postbussen op fiscale paradijzen royaal belastingen te ontwijken of te ontduiken. “Hoeveel ‘leaks’ hebben journalisten deze legislatuur al niet blootgelegd?” zegt Wouters. “U kent het standpunt van mijn fractie: wie zijn postbus in een fiscaal paradijs heeft, die gaat er ook best wonen.

Wanneer de gele hesjes horen dat Albert Frère een fortuin achterlaat, geschat op 6,6 miljard euro, waarvan nul euro naar de schatkist gaat, dan valt de woede van de gele hesjes te begrijpen. “Moet dan ook nog zijn kleinzoon Cédric Frère beloond worden met een mandaat in de regentenraad van de Nationale Bank?” vraagt Wouters zich af.

Er is in dit land een fiscale elite die ontsnapt aan belastingen en een fiscaal proletariaat dat voor alles mag opdraaien.

Ondanks de zegebulletins van de regering, blijkt dat de middenklasse het nog altijd moeilijk heeft. Dit is niet verwonderlijk. Men verhoogt belastingen die de gewone man treffen, zoals btw en accijnzen. Men verhoogt belastingen die kleine zelfstandigen en de KMO’s treffen, zoals de verhoging van de roerende voorheffing tot 30%. Stuk voor stuk hardwerkende mensen die geen beroep kunnen doen op fiscale spitstechnologie, zoals de Albert Frère’s van deze wereld. “Er is in dit land een fiscale elite die ontsnapt aan belastingen en een fiscaal proletariaat dat voor alles mag opdraaien”, zegt Wouters.

De maatregelen die voormalig minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) heeft getroffen tegen belastingontwijking, bleken telkenmale flutbelastingen te zijn, zoals de kaaimantaks en de speculatietaks. Wouters vraagt aan minister De Croo (Open Vld) om eindelijk werk te maken van eerlijke belastingen. “Uw partij zit bijna 20 jaar in de federale regering. U kan als minister het nu eindelijk waar maken, dus laat zien dat u het kan!