Wouters: “Schaf die dotatie toch af”

Gisteren lekte een brief uit die prins Laurent schreef aan eerste minister Charles Michel. De prins vindt dat de regering te weinig doet om de 50 miljoen euro die de Libische overheid verschuldigd is aan zijn vzw te recupereren. Veerle Wouters vraagt eerste minister Charles Michel in de Kamer om duidelijkheid en pleit voor het afschaffen van de dotatie.

Onze koninklijke familie heeft een missie. We hebben een groene koning die graag klimaatspijbelaar zou worden en we hebben een prins die een groene ondernemer is.

Een arrest heeft de vzw van prins Laurent een schadevergoeding toegekend van 50 miljoen euro als gevolg van de verbreking door de Libische overheid van een contract voor herbebossing. Dat arrest is definitief. De prins klaagt in zijn brief aan dat gelden van de bevroren Libische fondsen kunnen vrijgemaakt worden voor onbetaalde facturen van bedrijven, maar niet voor de schadevergoeding vastgesteld bij arrest. Indien dit zo zou zijn, dan is er een royaal probleem.

In zijn brief stelt hij tevens dat de diplomatieke diensten Belgische bedrijven geholpen hebben om hun Libische schuldvorderingen te innen. Didier Reynders blaast hier in Reynders-stijl warm en koud. In de Kamer geeft hij toe voor sommige bedrijven te zijn tussengekomen. “Klopt het overigens dat een van die bedrijven het wapenbedrijf FN Herstal is?,” vraagt Wouters aan de premier. De vzw van de prins, die nochtans een arrest in handen heeft, wordt niet geholpen. Indien dit zo is, dan is er ook hier een probleem.

In een reactie verwijst de premier naar de scheiding der machten. “Maar in deze heeft de rechterlijke macht geoordeeld,” aldus Wouters. “Het is de regering die de Libische fondsen bevroren houdt en dat op een manier die niet getuigt van veel transparantie.”

Prins Laurent handelt hier in zijn hoedanigheid van prins en niet in zijn hoedanigheid van gemandateerde van de vereffenaar

De prins bewandelt de koninklijke weg en stuurt een brief niet alleen naar de eerste minister, maar ook naar de Kamer wat maakt dat de brief publiek is. De brief is  geschreven op briefpapier van het ‘Paleis te Brussel’ en ondertekend als Laurent van België. Hij handelt dus in zijn hoedanigheid van prins en niet in zijn hoedanigheid van gemandateerde van de vereffenaar. De gedragsregels vervat in de wet van 2013 stellen nochtans dat de prins zich ‘gereserveerd’ moet opstellen.

“We botsen hier op de dubbelzinnige situatie die de wetgever heeft gecreëerd. De prins krijgt een dotatie om vooral niets te doen, maar de wet verbiedt alleen dat hij belastbaar inkomen haalt uit beroepswerkzaamheden,” zegt Wouters. De prins-ondernemer werkt dan maar  ‘à la belge’ via vzw’s. Dat is niet verboden, maar dat zorgt wel constant voor problemen.

Het is niet normaal dat iemand die nooit de troon zal bestijgen jaarlijks 320.000 euro krijgt van de belastingbetaler

“Mijnheer de eerste minister, deze situatie is onhoudbaar,” zegt Wouters. “Hoe vaak moet mijn fractie het nog zeggen. Het is niet normaal dat iemand die nooit de troon zal bestijgen jaarlijks 320.000 euro krijgt van de belastingbetaler. Schaf die dotatie toch af. Zet de kroon op het werk en stem het voorstel van mijn fractie.”