Bijzondere klimaatwet: herfederalisering en 7 nieuwe instellingen

De bijzondere klimaatwet die straks in de Kamer in overweging genomen wordt, is wel heel ‘bijzonder’. De bevoegdheden van de deelstaten worden volledig uitgehold en er worden maar liefst zeven nieuwe instellingen opgericht.

Straks wordt in het parlement een bijzondere klimaatwet in overweging genomen. Het gaat om een bijzondere wet die wel heel bijzonder is. “Er staat een zevende staatshervorming op het spel: de bevoegdheden van de deelstaten inzake leefmilieu en klimaat worden volledig uitgehold en geüsurpeerd door dit voorstel,” legt Veerle Wouters uit. “De te bereiken doelstellingen worden immers federaal opgelegd. En dat allemaal in tijden van communautaire stilstand.”

Het zijn de rechters en niet de parlementen die over het klimaatbeleid zullen beslissen.

Door de doelstellingen op te nemen in de bijzondere wet, zijn we regelrecht op weg naar een klimaatzaak zoals in Nederland. Het zijn dus de rechters en niet de parlementen die over het klimaatbeleid zullen beslissen.

Bovendien worden de klimaatdoelstellingen, naar aloude Belgische traditie ook nog eens vergrendeld in een bijzondere wet. “Aan bijkomende grendels hebben we echt geen nood in dit land. Dit land is al vergrendeld,” zegt Wouters.

Het voorstel doet zelfs Lazarus opstaan uit zijn graf, want aan de Senaat worden nieuwe bevoegdheden toegekend, terwijl het toch in de sterren zou moeten geschreven staan dat deze volstrekt nutteloze instelling wordt afgeschaft.

Er worden maar liefst 7 nieuwe instellingen opgericht

En ten slotte, worden er instellingen en nog eens instellingen opgericht:

  • een Interministeriële klimaatconferentie;
  • een Interparlementaire klimaatcommissie;
  • een Interfederaal klimaatagentschap;
  • een permanent onafhankelijk Klimaatexpertencomité met permanent secretariaat;
  • 3 gewestelijke onafhankelijke Klimaatcomités.

Dit zijn 7 nieuwe instellingen. “We hebben in dit land te veel overheid, niet te weinig,” aldus Wouters.

Klimaatminister Marghem (MR) steunt de wet, ze zegt zelfs dat de wet er gekomen is op haar vraag. Open Vld was minder positief. Maar wat zullen de Vlaamse partijen Vlaams Belang, CD&V en N-VA doen?

Dit is geen communautaire stilstand, maar een communautaire achteruitgang

“Ik kan mij niet inbeelden dat zij deze bijzondere wet steunen,” zegt Wouters. “Dit is immers een regelrechte herfederalisering van bevoegdheden. Dit is zelfs geen communautaire stilstand meer, maar een communautaire achteruitgang.”

Een klimaatbeleid zal inventief en creatief moeten zijn. Zoiets vergrendelt men toch niet in een bijzondere wet? De burger vraagt de politiek om actie inzake klimaat, niet om 7 nieuwe instellingen op te richten. Wie gaat dat betalen? Gaat deze factuur opnieuw naar de gewone man?