Vuye: “Ons wetsvoorstel maakt een einde aan de illegaliteit” (taalwet Brussel)

Gisteren was er in de commissie Binnenlandse Zaken een hoorzitting met de vice-gouverneur over de niet-naleving van de taalwet door Brusselse besturen.

De situatie wordt ieder jaar erger. Uit het meeste recente verslag van de vice-gouverneur blijkt dat in 2017 slechts 66,4 procent van de beslissingen over statutaire personeelsleden in overeenstemming was met de taalwet. Bij de beslissingen over contractuele personeelsleden voldeed slechts 9,3 procent (!) aan de taalwet.

Het wetsvoorstel van V&W laat toe een einde te maken aan deze illegale situatie die nu al decennialang duurt. De adviezen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Raad van State hebben al groen licht gegeven aan ons voorstel. De vraag is nu wat de andere Vlaamse fracties zullen doen.