Vuye: “Laat IS-strijders ter plaatse berechten door internationaal rechtscollege”

Hendrik Vuye legt in de Kamer uit waarom noch het afnemen van de Belgische nationaliteit, noch het berechten van de Syriëstrijders in België een oplossing kan zijn. Vuye&Wouters pleit daarentegen voor een berechting door een internationaal rechtscollege waarin Syrië, Irak en de Koerden een belangrijke rol spelen.

Er worden nogal wat praatjes verkocht over Syriëstrijders. Sommigen willen hun nationaliteit afnemen, dan is het ons probleem niet meer. Er lopen in dit land nochtans vele mensen rond zonder de Belgische nationaliteit, zelfs mensen zonder papieren die hier illegaal zijn. Het afnemen van de Belgische nationaliteit zal een Syriëstrijder echt niet beletten terug te komen naar België.

Een tweede praatje, we moeten ze hier berechten. Maar hoe gaat men dan bewijzen verzamelen van de misdrijven gepleegd in Syrië of Irak? Bij hun eerste ondervraging zullen ze ongetwijfeld allemaal in Syrië met de ziekenwagen hebben gereden of als verpleger gewerkt hebben. Dit is voor het parket een onmogelijke opdracht.

De Irakezen en Syriërs hebben het recht de Syriëstrijders te berechten.

De Syriëstrijders hebben misdrijven gepleegd in Irak en Syrië. De strafwet die van toepassing is, is de strafwet van het land waar de misdrijven werden gepleegd. Ze hebben mensen de keel overgesneden, in brand gestoken, homo’s van daken gegooid, vrouwen gestenigd… De Irakezen en Syriërs hebben het recht hen te berechten. Net zoals wij het recht hebben Jihadisten die hier aanslagen plegen te berechten.

En nu ontdekt men plots dat er op deze planeet meerdere rechtsordes bestaan. Diegenen die bij ons aanslagen plegen, hebben het voorrecht berecht te worden volgens de regels van een verlichtingsdemocratie. Nu ontdekt men plots dat er op deze planeet andere landen zijn die geen verlichtingsdemocratieën zijn, waar er andere regels gelden, waar de doodstraf nog bestaat. Dat is nu eenmaal zo, dat is niet nieuw, dat wisten de Syriëstrijders ook toen ze vertrokken. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is niet van toepassing in Syrië en Irak. En ook dit is altijd zo geweest.

V&W pleit voor een berechting door een internationaal rechtscollege waarin Syrië, Irak en de Koerden een belangrijke rol spelen. Een college dat ter plaatse zetelt en dat ter plaatse het bewijsmateriaal verzamelt. Het zou best zijn dat de betrokken landen, zoals België, de oprichting mee ondersteunen, want dat zal onze veiligheid ten goede komen.

We moeten twee zaken nastreven: bestraffing voor gruwelijke misdrijven en bescherming van onze maatschappij. De beste manier om dit te bekomen is een internationaal rechtscollege waarin Syrië, Irak en de Koerden een belangrijke rol spelen. Die landen hebben de wreedheden moeten ondergaan, zij hebben het recht de straffen te bepalen, volgens hun rechtsorde.

Ook Belgen in de Verenigde Staten of Thailand kunnen de doodstraf krijgen

Dat die rechtsorde niet die is van een verlichtingsdemocratie en de doodstraf daar nog bestaat, dat weten we. En dat wisten de Syriëstrijders ook toen ze vertrokken. Geef hen nu toch geen voorkeursbehandeling die andere Belgen in het buitenland niet genieten. Wie in de Verenigde Staten of in Thailand een misdrijf pleegt, kan ook de doodstraf krijgen. Dit is niet alleen het geval in Syrië en Irak.