“Premier, schep eindelijk klaarheid over de vrijgave van de Libische fondsen!

Eerste minister Michel stelde twee keer eerder deze maand dat hij er een erezaak van maakt om de Kamer juist te informeren. Maar nu blijkt dat het VN-sanctiecomité op 17 december al geoordeeld heeft dat België door de intresten op de Libische fondsen vrij te geven de VN-regels heeft overtreden. Dat heeft de premier echter nooit aan de Kamer meegedeeld.

Wat is er toch aan de hand in het Parlement? Voor de derde keer stelt Veerle Wouters vandaag een vraag aan de eerste minister over de Libische fondsen. Tot nu toe hebben we nog altijd geen deftig antwoord gekregen. Als volksvertegenwoordiger ben je niet de eerste staatsmacht, maar eerder het vijfde wiel aan de wagen.

Er staat meer informatie in de krant dan er gegeven wordt in het parlement

Als volksvertegenwoordiger kan je je vragen beter richten aan de journalisten. Die kunnen wel antwoorden op een aantal vragen. Er staat meer informatie in de krant dan er gegeven wordt in het parlement. De Kamer controleert zogezegd de regering: wat een grap!

Op 14 februari en op 21 februari heeft de eerste minister telkenmale gesteld dat hij er een erezaak van maakt om de Kamer juist te informeren. Hij zou alle informatie delen met de Kamer. Maar wat blijkt nu? Reeds op 17 december heeft het VN-sanctiecomité beslist dat België de VN-regels heeft miskend. Heeft de premier die informatie met het parlement gedeeld? Neen. We hebben dat in de krant moeten lezen.

Vorige week stelde premier Michel nog dat de Thesaurie vertrokken is van een interpretatie van de VN-resolutie. Hij zei toen dat de VN-resolutie op meerdere manieren kan worden geïnterpreteerd. Maar sedert 17 december van vorig jaar is er nog maar één interpretatie van de VN-resolutie mogelijk. Toen heeft het VN-sanctiecomité immers gezegd hoe het in elkaar zit: België heeft de resolutie miskend.

Ik vraag mij af wie hier allemaal beschermd moet worden

“Ik heb zo een gevoel dat het hier om meer gaat dan alleen om interesten die werden vrijgegeven. Ik vraag mij af wie hier allemaal beschermd moet worden,” zegt Veerle Wouters.

“Er is maar één oplossing. Breng klaarheid! Vraag de rekeningen op bij Euroclear, bij ING en bij BNP Paribas. U moet niet zeggen dat dit niet kan, want het kon wel in 2012,” zegt Wouters tegen de premier. Minister Reynders maakte in 2012 de rekeningstanden zelfs over aan de Libische minister van Buitenlandse Zaken.

De premier kondigde vandaag aan dat hij op 15 maart zal komen met een rapport. Op 15 maart heeft het parlement nog welgeteld drie weken om alles uit te spitten. Misschien kunnen de journalisten ons ondertussen van dienst zijn en ervoor zorgen dat we al een antwoord krijgen voor 15 maart. Want we kunnen alleen maar vaststellen dat onze instellingen niet functioneren en dat het parlement er bij zit voor spek en bonen.