Wouters: “Naast repressie ook nood aan preventie in drugsbeleid Antwerpen”

De afgelopen jaren werd Antwerpen tientallen keren opgeschrikt door drugsgerelateerd geweld. Het beleid van het ‘wegpesten’ van drugsdealers is duidelijk mislukt. “Naast een repressief luik is er ook nood aan een preventief luik,” zegt Veerle Wouters in de Kamer. “Het drugscircuit kent immers niet alleen een aanbodzijde van dealers en drugsmaffia, maar ook een vraagzijde van gebruikers. Enkel een gecoördineerde aanpak van preventie en repressie kan soelaas bieden voor de drugsproblematiek.”

Duizend bommen en granaten”, vroeger was dat kapitein Haddock in Kuifje, vandaag is dat gewoon Antwerpen. Het lijkt meer op ‘drugs in war’, dan op een ‘war on drugs’.

Maar er zijn nog zekerheden: het is altijd de schuld van iemand anders. Een maand geleden waren de CD&V-ministers nog de kop van jut. Vandaag zijn het de yuppies en de yoga-snuivers.

In 2013 wou men de drugsdealers “wegpesten” uit Antwerpen, maar dit is evenmin gelukt als het “uitroken” van de PS hier in het parlement.

Het repressieve luik is noodzakelijk maar het kan niet het enige luik zijn

Zero tolerance en repressie zijn lange tijd de ordewoorden geweest. Alleen werkt dit niet afdoende. De laatste drie jaar waren er 58 aanslagen. Dat zegt genoeg. Het repressieve luik is noodzakelijk maar het kan niet het enige luik zijn. Bij de recente extra controles bijvoorbeeld worden alleen kleine gebruikers ontdekt. De grote garnalen blijven buiten schot.

Op korte termijn moet evident de geweldspiraal doorbroken worden. Bewoners van die wijken zijn het beu, en terecht. Op lange termijn moet meer ingezet worden op preventie.

Zorg voor een gecoördineerde aanpak van preventie en repressie.

Trek de stekker niet uit het stroomplan, maar zorg voor een gecoördineerde aanpak van preventie en repressie.

Dit drugscircuit kent immers niet alleen een aanbodzijde – de dealers en de drugsmaffia – er is ook een vraagzijde van gebruikers. Om deze drugseconomie plat te leggen moet men werken op vraag en aanbod. Nederland kent een BIBOB-wet die toelaat om te beletten dat drugsgeld via malafide ondernemingen wordt witgewassen. Ook hier moeten we meer op inzetten.

V&W roept de minister De Crem op om er vaart achter te zetten. Hij zou immers wel eens langer dan hem lief is minister van Binnenlandse Zaken in lopende zaken kunnen zijn.