Taalwet naleven te Brussel? Pontius Pilatus in de Kamer

Als naleving taalwet Brussel dode letter blijft, dan is dat omdat Vlamingen zichzelf de das omdoen’, schrijven we in mei vorig jaar op knack.be. En dat blijkt nog maar eens het geval te zijn.

De Brusselse lokale besturen lappen de taalwet aan hun laars. Een voorbeeld: slechts 4,4 procent van de beslissingen van de OCMW’s over contractuelen zijn in overeenstemming met de taalwet. Zo komen we tot de hallucinante vaststelling dat de Brusselse OCMW’s in 95,6 procent van de gevallen de taalwet schenden.

V&W dient een wetsvoorstel in om hieraan te verhelpen. Men heeft altijd gesteld dat dit niet kan op federaal niveau. Wel, het kan wel! Ons voorstel geeft aan de Brusselse vice-gouverneur de mogelijkheid om beslissingen die in strijd zijn met de taalwet te vernietigingen. Zowel de Raad van State als de Vaste Commissie voor taaltoezicht geven groen licht. Dit wetsvoorstel is grondwettelijk.

Maar dan begint de calvarietocht. De commissie Binnenlandse zaken wil hoorzittingen organiseren met de vice-gouverneur. Dit beslist de commissie begin oktober 2017. Commissievoorzitter Brecht Vermeulen (N-VA) vindt evenwel niet de tijd om de hoorzitting te organiseren. De hoorzitting komt er uiteindelijk op 19 februari 2019. Nu N-VA in de oppositie zit kan het plots wel. Eén ding staat vast: was Michel I niet gevallen, dan was de hoorzitting er nooit gekomen.

Op 12 maart 2019 wordt uiteindelijk gestemd over het V&W-voorstel in de Commissie Binnenlandse Zaken. Willen de Vlaamse partijen nu al dan niet dat de taalwet te Brussel wordt nageleefd? Neen, want op N-VA na onthouden de Vlaamse partijen zich. Alle Franstaligen stemmen tegen. Zo wordt het voorstel verworpen met 5 stemmen (alle Franstalige partijen) tegen 4 (N-VA) en 4 onthoudingen (CD&V, sp.a, Open Vld). Groen is niet aanwezig in de commissie. Voor alle duidelijkheid, VB en V&W hebben geen stemrecht in de commissies.

Dit voorstel tot verwerping van het V&W-wetsvoorstel brengen we dan maar in de plenaire vergadering. En opnieuw ontbreekt het sommige Vlaamse partijen aan politieke moed. De Franstalige partijen steunen de verwerping. VB, V&W, N-VA en sp.a verzetten zich tegen de verwerping. Groen, CD&V en Open Vld onthouden zich.

Resultaat: het V&W-voorstel wordt verworpen met 43 stemmen tegen 42 en 39 onthoudingen.

Vijf minuten politieke moed, dit hebben de Vlaamse partijen niet! Wat een watjes… Met een regering die geen meerderheid meer heeft, was dit een unieke kans om de taalwet te Brussel eindelijk te doen naleven. Maar de Vlamingen, ze waren weer eens een afwezige meerderheid.