Taalwet gerechtszaken: Nederlandstalige zaken nu behandeld in het Frans

De Franstalige Brusselse familierechtbank oordeelt dat een recente zaak betreffende een gezin dat in Vlaanderen woont in het Frans moet worden behandeld. Dit is, zoals we eerder voorspeld hebben, het gevolg van de wet van 25 mei 2018 die op 17 mei 2018 in de Kamer werd aangenomen, met steun van N-VA, CD&V en Open Vld.

Op 17 mei 2018 is op het initiatief van minister van Justitie Koen Geens de taalwet gerechtszaken gewijzigd en is die wet tandeloos gemaakt. De wet is niet langer van openbare orde. De rechter kan de wet dus niet meer ambtshalve toepassen.  Bovendien moet degene die zich beroept op een schending van de wet belangenschade bewijzen. ‘Belangenschade’, dit is een zeer rekbaar begrip. Deze wet is gestemd door CD&V, Open Vld en N-VA.

Wij hebben toen gesteld dat dit rampzalig is. We hebben toen voorspeld dat Nederlandstalige zaken in het Frans zouden behandeld worden in de Vlaamse Rand. Minister Geens heeft dit toen afgedaan als een “irrealistisch scenario dat louter theoretisch denkbaar is”.

Louter theoretisch? Neen, het is al de praktijk. Recent is er een vonnis geweest van de Franstalige Brusselse familierechtbank over een gezin dat in Zaventem woont. De familierechtbank beslist dat die zaak moet worden behandeld in het Frans.

Het betreft een zaak waarbij:

  • de verweerder Nederlandstalig is;
  • het kind school loopt in Zaventem in het Nederlands;
  • de voorafgaande briefwisseling in het Nederlands is opgesteld;
  • alle stukken in het Nederlands zijn;
  • de procedure betreffende een ander kind van het koppel in het Nederlands is gevoerd.

Toch beslist de Franstalige familierechtbank dat deze zaak in het Frans behandeld wordt. Dit zonder motivering, met de eenvoudige zin dat verweerder er niet in slaagt belangenschade te bewijzen.

Dit betekent twee zaken:

1) voortaan is het de eiser die de taal van het geding bepaalt
2) heel de Vlaamse Rand wordt in het Frans bediend.

Deze wet van N-VA, CD&V en Open Vld is dus een regelrechte ramp. Wat een domheid om aan de taalwet gerechtszaken te raken. En dan maar klagen over de verfransing van de Vlaamse Rand en riedeltjes verkopen als “het Vlaams zijn zit in ons DNA”. Het zit misschien in hun DNA, maar niet in hun stemgedrag in de Kamer.

Waar blijft de reparatiewet die de minister heeft aangekondigd?

Het wordt tijd dat de minister zijn verantwoordelijkheid neemt. Waar blijft de reparatiewet die hij heeft aangekondigd? Deze wet maakt dat gerechtszaken tot ver in Vlaanderen in het Frans worden afgehandeld. Dat moest minister Geens weten. Dat moesten N-VA, CD&V en Open Vld ook weten.

N-VA betoont nu berouw en dient een voorstel van reparatiewet in, dat straks in overweging genomen wordt. Nogmaals loopt N-VA onze fractie achterna, want wij hebben onmiddellijk na de stemming al een voorstel van reparatiewet ingediend. Vuye&Wouters zal de hoogdringende behandeling vragen van het voorstel van reparatiewet van de N-VA. Voor wie tot inzicht komt en berouw vertoont, is er misschien nog een toekomst.