Klimaatwet: V&W pleit voor gezond verstand

Gisteren werd er in de Kamer gedebatteerd over de aanpassing van artikel 7bis van de Grondwet. Dit gewijzigd artikel 7bis moet dienen als sokkel voor de bijzondere klimaatwet die een aantal fracties willen aannemen. Hendrik Vuye legt in het Kamerdebat uit waarom Vuye&Wouters niet akkoord kan gaan met het voorstel van bijzondere wet.

We moeten de groene fractie van harte feliciteren. Iedereen wist vanaf dag één dat het voorstel van bijzondere klimaatwet nooit zou gestemd worden omdat er geen meerderheid is in de Nederlandse taalgroep. Toch zijn we daar nu al maandenlang over bezig. Dat is een stunt van formaat!

Wij hebben vanaf het begin gesteld dat de bijzondere klimaatwet een herfederalisering is, een zevende staatshervorming. Dat werd aanvankelijk ontkend door de experten in de commissie. Maar nu zeggen prof. Sottiaux en prof. Deketelaere hetzelfde als ons. De oude Belgische grendels herleven om de klimaatproblematiek trachten op te lossen. Wie had dat ooit gedacht.

Daarnaast zijn er nog een vijftal andere problemen met de bijzonder wet, waardoor onze fractie deze in geen enkel geval kan steunen:

  1. In de bijzondere wet die men wil stemmen, staan enkel doelstellingen. Maar als een deelstaat die doelstellingen niet haalt, gebeurt er niets. Er is geen enkele responsabilisering. Hiermee denkt men dan het klimaat te redden.
  2. Die doelstellingen zijn zo weinig concreet en voor interpretatie vatbaar dat de beslissingsmacht zal verschuiven naar rechters, die niet de democratische legitimiteit van volksvertegenwoordigers hebben. We krijgen dan net hetzelfde als rond de problematiek van Zaventem: uitspraken van rechters die overheden veroordelen en dwangsommen uitspreken.
  3. Er worden zeven nieuwe instellingen opgericht. Die instellingen worden bovendien, doordat ze verankerd worden in een bijzondere wet, met een bijzondere meerderheid, vergrendeld. Zijn er dan al niet genoeg instellingen in België? Zijn er in België dan al niet genoeg grendels?
  4. De Senaat staat op als Lazarus uit zijn graf en krijgt nieuwe bevoegdheden. Eind december wou de heer Calvo nog de Senaat afschaffen. Eind januari wil hij nieuwe bevoegdheden toekennen aan diezelfde Senaat. Het is het één of het ander.
  5. Men heeft het idee dat men een probleem kan oplossen door één zin in te schrijven in de grondwet. Als het zo makkelijk zou zijn, laten we dan in de grondwet inschrijven dat er geen staatsschuld meer is, dat er geen auto-ongevallen meer zijn, dat de zon elke dag schijnt…  Zaken inschrijven in de grondwet of in een bijzondere wet, helpt ons op het terrein niet vooruit. Wij willen enkel concrete maatregelen met berekende voorstellen in overweging nemen, waarbij bovendien duidelijk is wie het gaat betalen.