Regering-Francken: “Lees mijn tweets, kijk niet naar mijn daden”

België heeft een regering-Michel en nu ook een regering-Francken. De een blaast warm, de ander koud. Met dergelijk gebrek aan inhoud loopt men vroeg of laat tegen de lamp. Geen resultaten op sociaal-economisch vlak, verhoogde dotaties aan Unia, Belgische fregatten naar de Middellandse Zee, maar intussen enorm verontwaardigd zijn in twitter- en televisieland. “Vlaanderen verwacht meer”, zegt Vuye in de Kamer.

Preventieve screening is ongetwijfeld een nuttig instrument in tijden van terreurdreiging. Maak echter van Tomorrowland geen juridisch niemandsland. Wij bedanken voor de politiestaat waar sheriffs die geen verantwoording afleggen bepalen wat goed is voor ons. In een moderne rechtstaat is het wel degelijk mogelijk om preventief te screenen zonder big brother te omarmen. Waarom doen we dat dan niet…?

Bij de zesde staatshervorming (2011-’14) hebben de Vlaamse partijen toegegeven dat Franstalige rechters van de Raad van State mee oordelen over geschillen omtrent de zes Vlaamse randgemeenten. Daarom dienen Vuye en Wouters een wetsvoorstel in: de voertaal in de gemeenteraad van de randgemeenten is Nederlands. De rechtscolleges moeten deze interpretatie volgen, dus ook de Raad van State. Gaan de Vlaamse partijen ons voorstel steunen?

In zijn 11 juli-toespraak namens de Vlaamse Volksbeweging (VVB) noemt Bernard Daelemans het Grendelboek van Vuye en Wouters “zonder meer een mijlpaal.” Maar ook over hun parlementaire werk is Daelemans bijzonder positief: “daar houden ze de communautaire hangijzers in het vuur.” Vuye en Wouters doen wat ze beloofd hebben bij hun ‘Vlexit’ in september 2016: de Vlaamse stem laten horen in de Kamer en erbuiten.  

Wouters: “Begroting saneren zonder staatshervorming lukt niet”

Ooit beloofde de Belgische regering aan Europa een begrotingsevenwicht voor 2016. Later zal de regering-Michel bij haar aantreden een evenwicht beloven voor 2018. Het bleek fake news. Van uitstel tot 2019, komt vandaag afstel. Men heeft de mensen blaasjes wijsgemaakt. “Er is nu niet alleen een communautaire standstill, maar ook een begrotingsstandstill”, zegt Veerle Wouters in de Kamer.

Kamerleden kunnen ministers ondervragen. Dat kan mondeling gebeuren, in plenaire vergadering of in commissie. Er bestaan ook schriftelijke vragen. Het reglement van de Kamer verduidelijkt dat de minister binnen de twintig werkdagen de schriftelijke vraag beantwoordt. Maar doen ze dat ook? Welke ministers kijken aan tegen een vertraging? De slechtste leerlingen van de klas beantwoorden slechts 37% van de vragen binnen twee maanden.

Aldus dr. Van Heirreweghe, voorzitter van het Flor Grammensfonds vzw op de uitreiking van de jaarlijkse Flor Grammensprijs. Lees hier de integrale laudatio van Van Heirreweghe. Op zaterdag 8 juli, aan de vooravond van de herdenking van de Guldensporenslag, ontvangen  – uitzonderlijk – drie laureaten de Flor Grammensprijs voor Vlaamse verdiensten voor het voorbije jaar 2016: Veerle Wouters, Hendrik Vuye en Barbara Pas.

De communautaire standstill van de regering-Michel leert alvast dat dit geen strategie is voor Vlaanderen. De transfers blijven bestaan, de vele instellingen kosten handenvol geld en de bevoegdheden blijven versnipperd over de federatie en de deelstaten. Met de communautaire standstill doen de Vlamingen zich de das om. Veerle Wouters en Hendrik Vuye spraken op de academische zitting georganiseerd door het Elfjulicomité Limburg en de Werkgroep Frans Kusters op 8 juli.

V-Kamerleden Wouters, Vuye en Pas hebben dit jaar de Flor Grammensprijs gewonnen. “Omdat ze zich consequent als Vlaams-nationale leden van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers inzetten om de communautaire impasse te doorbreken, de Vlaamse eisen niet te laten ondersneeuwen en een perspectief te bieden na het België zoals wij het vandaag kennen.” De geldprijs van 6.000 euro schenken de drie Kamerleden integraal aan het goede doel.

Vuye en Wouters dienen een wetsvoorstel in om de deelstaten een plaats te geven in de organen van de Nationale Bank van België (NBB). De deelstaten oefenen immers belangrijke economische bevoegdheden uit. Met hun voorstel komen Vuye en Wouters tegemoet aan een oude Vlaamse eis, waar ooit gewezen minister-president Kris Peeters (CD&V) nog voor heeft gepleit. Gaan de Vlaamse partijen ons steunen, of geldt ook hier de communautaire standstill?

Kris Peeters en het mysterie van de mystery calls

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) kondigt mystery calls aan: sociale inspecteurs mogen zich voordoen als potentiële werknemers. Dit kan indien er geen sprake is van uitlokking. Maar doen inspecteurs meer dan louter “passief observeren”, dan is het uitlokking. Juridisch loopt men dus volledig vast. “Bestrijd discriminatie met zelfregulering door de sectoren, niet met gesanctioneerde praktijktesten door de overheid”, zegt Veerle Wouters in de Kamer.

De Senaat is een nutteloos orgaan dat dit jaar de belastingbetaler zo’n 50 miljoen euro kost. Sommigen twitteren dat ze de Senaat gaan afschaffen. Dat dit niet zomaar kan past natuurlijk niet in 140 tekens… Om zeker te zijn dat de partijen hun goede voornemen niet vergeten in 2019, dienen Vuye en Wouters een voorstel in dat toelaat om de Senaat af te schaffen. Iedereen zal kleur moeten bekennen, ook de partijen van de communautaire standstill.