In Nederland is er een debat ontstaan nadat de korpschef van de Amsterdamse politie verklaart dat de politie overweegt een hoofddoek toe te staan. Ze wordt onmiddellijk teruggefloten. In Vilvoorde laat Hans Bonte een gelijkaardig ballonnetje vliegen. Nochtans laat de Belgische wetgeving dit niet toe. Maar de spindoctors van de Wetstraat misbruiken handig dit non-issue om nog eens politiek te scoren… en de aandacht af te leiden van ander politiek geklungel.

De Duitstalige Gemeenschap heeft Veerle en Hendrik uitgenodigd op de studiedag over de toekomst van België. Hun bijdrage wordt gepubliceerd in het boek “Die Besonderheiten des belgischen Bundesstaatsmodells und seine Auswirkungen auf die Rechtsstellung der Deutschsprachigen Gemeinschaft.” Zoals steeds komen ze met een duidelijke visie en werpen ze een kritische blik op het Ostbelgien-model.

De Brusselse geluidsnormen komen deze week zowel in het Vlaams Parlement als in de Kamer aan bod. De geluidsnormen hangen dan ook als een zwaard van Damocles boven Zaventem. Ze kosten jobs: meerdere cargomaatschappijen verlaten Zaventem. De Brusselse regering, eigenlijk een veredeld schepencollege, leidt de dans. En de Vlaamse regering? Die durft niet meer klauwen. Of hoe een operetteregering Zaventem aan het vernietigen is…

Oneerlijk België: Franstalige belangenconflicten à volonté

De Cocof (Franse Gemeenschapscommissie) roept een belangenconflict in tegen het federaal wetsontwerp over de afkoop van de studiejaren. In Le Soir lezen we dat alle Franstalige regeringen ook belangenconflicten gaan inroepen tegen alle uitvoeringsbesluiten. Intussen durft de Vlaamse regering niet eens een derde belangenconflict inroepen om Zaventem te redden. “Zo zal Vlaanderen voor eeuwig onvoltooid blijven”, zegt Veerle Wouters.

Niet Wallonië, maar Zaventem en Vlaanderen worden uitgerookt. Twee vrachtmaatschappijen verlaten Zaventem. Een derde bedrijf staat op het punt dit te doen. Intussen schuift de Vlaamse regering de zwarte piet door naar de Brusselse, de Brusselse naar de federale, de federale naar het Overlegcomité … en de jobs, die vliegen weg. Hoe zit het eigenlijk in dit dossier? Wie heeft wat gedaan? Wie moet wat doen? Vuye en Wouters geven duiding in een opiniestuk op Doorbraak.

Het ‘historische’ akkoord van de regering-Michel over de RIZIV-nummers leert dat Vlaanderen nog lang onvoltooid zal blijven. Twintig jaar de regels aan de laars lappen, legt de Franstaligen duidelijk geen windeieren. Zij betalen hun overaantal artsen pas in 2024 af, dat overaantal wordt nog eens gehalveerd, en ze krijgen een royale afbetalingstermijn van 15 jaar. En de Vlaamse partijen zagen dat het goed was…

In de plenaire vergadering van de Kamer haalt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) vorige donderdag scherp uit naar Laurette Onkelinx (PS), de vorige minister van Volksgezondheid. “Ik heb het overaantal Franstalige studenten geneeskunde gereduceerd tot 1.531”, stelt De Block. Wie de cijfers beter bekijkt, merkt al snel dat Maggie rekent zoals Laurette. Of hoe Onkelinx dan toch haar slag thuishaalt.

Dat is het communautaire devies van onze regeringen. Over staatshervormingen is het muisstil in de Kamer, maar buiten de muren van het parlement hoort men het ene ondoordachte voorstel na het andere. Er zijn inderdaad twee democratieën in België. De parlementaire, waar de communautaire standstill hoogtij viert, en de mediademocratie, waar het bij sommigen confederalisme troef is. En dan maar hopen dat de kiezer in de val trapt.

Wouters: “Verhofstadt-brexit brengt Vlaamse jobs in gevaar”

De regering-Michel loopt Verhofstadt achterna en pleit voor een harde Brexit. Dit heeft verregaande gevolgen voor Vlaanderen. 90% van alle Belgische export naar het Verenigd Koninkrijk is Vlaams. Goed voor 1 op 40 Vlaamse jobs. In plaats allerlei voorwaarden op te leggen, zoals een akkoord over de grenzen met Ierland, zou de regering beter afspraken maken met de Britten om onze welvaart de beschermen.

De parlementen stellen middelen ter beschikking aan de parlementaire fracties om hun fractiewerking te ondersteunen. Toch worden die middelen vaak gebruikt om e.g. medewerkers op partijsecretariaten te betalen. Volgens Vuye en Wouters is hier duidelijk sprake van misbruik, omdat politieke partijen reeds handenvol publieke gelden ontvangen. Vuye en Wouters dienen een wetsvoorstel in om een einde te maken aan deze praktijk.

De dotatie aan Unia loopt op tot 8 miljoen euro. Daar kan flink op bespaard worden, zou je denken. Quod non. Diep verborgen in de wetsontwerpen van de federale begrotingscontrole 2017, blijkt dat de regering de dotaties aan Unia verhoogt met 23.000 euro. Diezelfde “besparingsregering” omschreef Unia onlangs nog als een centrum van polarisering. Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden…