Kris Peeters en het mysterie van de mystery calls

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) kondigt mystery calls aan: sociale inspecteurs mogen zich voordoen als potentiële werknemers. Dit kan indien er geen sprake is van uitlokking. Maar doen inspecteurs meer dan louter “passief observeren”, dan is het uitlokking. Juridisch loopt men dus volledig vast. “Bestrijd discriminatie met zelfregulering door de sectoren, niet met gesanctioneerde praktijktesten door de overheid”, zegt Veerle Wouters in de Kamer.

De Senaat is een nutteloos orgaan dat dit jaar de belastingbetaler zo’n 50 miljoen euro kost. Sommigen twitteren dat ze de Senaat gaan afschaffen. Dat dit niet zomaar kan past natuurlijk niet in 140 tekens… Om zeker te zijn dat de partijen hun goede voornemen niet vergeten in 2019, dienen Vuye en Wouters een voorstel in dat toelaat om de Senaat af te schaffen. Iedereen zal kleur moeten bekennen, ook de partijen van de communautaire standstill.

Vorige donderdag heeft de Kamer een wetsontwerp gestemd over de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) en universiteiten wat betreft de financiering van de professoren en onderzoekers. Normaal gebeurt dit via een verdeelsleutel 60N/40F, maar de federale regering beslist om toch 44% van de gelden toe te wijzen aan de universiteiten van de Franse Gemeenschap en slechts 56% aan de Vlaamse universiteiten. Volgens staatssecretaris Demir (N-VA) mogen de Vlamingen tevreden zijn…

In de meeste landen is de Grondwet een heel belangrijke tekst. Niet in België blijkbaar, waar het Vlaams Parlement een ongrondwettelijke taks stemt die je toch hebt moeten betalen. Niet in België, waar het Grondwettelijk Hof eerst stelt dat men de Turteltaks kan terugbetalen om iets meer dan een jaar later te beslissen dat terugbetalen niet kan wegens ‘administratieve en juridische moeilijkheden’. Zou Franz Kafka dan toch een Belg zijn? 

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vond dat de politie in geval van voortdurend misdrijf een woning mag binnentreden zonder huiszoekingsbevel. Het doet ons denken aan het Wilde Westen van de sheriffs. We kaartten dit probleem meermaals aan in de Kamer. De regering volgt nu ons standpunt: het betreden van een woning vereist een huiszoekingsbevel. Exit de Jambon-doctrine, en maar goed ook. V&W heeft opnieuw een steentje verlegd in de Kamer.

Is een grote staatshervorming nu verderaf of dichterbij dan ooit? V-Kamerleden Veerle Wouters en Hendrik Vuye waarschuwen voor ‘de slangenkuil van de spindoctors’ van de verschillende partijen. ‘De Vlaamse partijen moeten een gezamenlijk miniprogramma ontwikkelen of ze zijn gedoemd tot mislukken’, dat schrijven Vuye en Wouters in een opiniestuk op Knack.be.

Remi Vermeiren stelt men niet vaak meer voor. Jarenlang topman van KBC, inspirator van het ‘Warande-manifest’ (2005) en auteur van ‘België, de onmogelijke opdracht’ (2014). Enkele weken geleden gaf Vermeiren in het onnavolgbare ‘t Pallieterke zijn visie op het Grendelboek. Hij stelt dat het boek verplichte lectuur is voor alle parlementairen van alle Vlaamse partijen. Alle Belgische grendels kunnen ontgrendeld worden. Er zijn geen excuses meer.

Wouters: “Weg met fantoomparlementsleden die enkel komen stemmen”

Eerste minister Michel is een begenadigd pingpongspeler. Stellen we hem vragen over politieke vernieuwing binnen de regering, dan verwijst hij naar de werkgroep politieke vernieuwing in het parlement. Maar in die werkgroep is het net zijn partij (MR) die vele zaken blokkeert. “Waarom neemt u zelf geen initiatief voor politieke vernieuwing in de regering?”, vraagt Veerle Wouters in de Kamer.

In de werkgroep politieke vernieuwing in de Kamer werd veel gepalaverd en weinig beslist. Juicht ende springt, want er komen fair trade producten naar de Kamer en de webstek wordt vernieuwd! Maar de graaicultuur en de cumul, de bestaansreden van de werkgroep, blijven van echte hervormingen verstoken. Vooral Open Vld en N-VA gaan op de rem staan. Vuye & Wouters stellen intussen concrete hervormingen voor.

België is niet alleen een land met twee democratieën, maar ook een land met twee snelheden. Alleen, dit mag niet geweten zijn. Zowel het jaarverslag als de andere studies van de Nationale Bank (NBB) weigeren systematisch te werken met regionale data. De NBB moet niet enkel ten dienste staan van de federale overheid, maar ook van de deelstaten. V&W dienen een wetsvoorstel in dat de NBB verplicht om te werken met regionale data.

Wie het boek “De geldmakers” van journaliste Véronique Goossens over de Nationale Bank leest, zal even schrikken. Nog een oeroude Belgische instelling of een huis met vele kamers. Vuye en Wouters dienen een wetsvoorstel in om één van deze kamers – het College van Censoren – af te schaffen. Het is een volkomen nutteloos orgaan van een instelling die al te rijkelijk is begiftigd met politiek ingevulde mandaten.

UGent bewijst dat het Belgische pacificatiemodel niet werkt. Dat schrijven Hendrik Vuye en Veerle Wouters op Doorbraak.be. De Gentse rector is pas verkozen wanneer hij een tweederdemeerderheid haalt. Een rector verkozen met zo’n meerderheid heeft een groot draagvlak. Dit is ongetwijfeld juist … alleen, deze exorbitante meerderheid maakt het niet mogelijk een rector te verkiezen. Het pacificatiemodel zorgt voor blokkering.