Waait er een nieuwe wind door Frankrijk? Dit is alvast de indruk die men krijgt na de verkiezing van Emmanuel Macron tot president, versterkt door zijn grote, doch kleiner dan voorspelde, overwinning bij de parlementsverkiezingen. Het lijkt dat de traditionele politieke partijen en de particratie schaakmat staan. Maar is dit wel zo? Zullen al die nieuwe verkozenen enige inbreng hebben? Vuye en Wouters durven het te betwijfelen.

Het schandaal rondom Samusocial liet een klassiek stukje politiek theater zien, schrijven Hendrik Vuye en Veerle Wouters in een opiniestuk op Knack.be. De PS behoudt zijn machtspositie te Brussel alvast tot 2018, dankzij de hand- en spandiensten van Open Vld. “Doe normaal. We moeten strenger zijn voor respectloos gedrag.” Het zijn de woorden van Gwendolyn Rutten. Misschien heeft Open Vld er een boodschap aan?

Twee weken geleden (18 mei) vraagt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de urgentie voor zijn wetsontwerp. Je zou verwachten dat de minister dan aanwezig is op de dag dat zijn ‘dringende’ wetsontwerp op de agenda van de plenaire vergadering staat. Niets is minder waar. Gisteren vroeg de minister twee weken uitstel… tot 22 juni. De moderne haas en de schildpad.

Vuye over Kazachgate: “Dit loopt de spuigaten uit…”

Gewezen Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) vroeg in 2011 het kabinet van de minister van Justitie ‘tussen te komen’ in de minnelijke schikking voor miljardair Chodiev. Zes jaar lang hield de particratie dit verborgen. Maar de premier ondervragen over ethiek in de politiek, is zogezegd demagogie. “Politici die niet bereid zijn om werk te maken van een zuivere politiek, dat zijn de volksbedriegers”, zegt Hendrik Vuye in de Kamer.

Gisteren is de werkgroep politieke vernieuwing nog eens samengekomen. Het is de bedoeling om voor de zomer tot een akkoord te komen, maar er is geen eensgezindheid. Men wil blijven cumuleren, en een herziening van partijfinanciering zwijgt men dood. Gebukt onder de particratie kan er een akkoord komen, maar het zal een mager beestje zijn. De berg zal geen muis, maar een veldmuisje baren.

Politieke partijen ontvangen samen een bedrag van jaarlijks 70 miljoen euro. De Belgische particratie is daarmee stukken duurder dan de Nederlandse democratie, waar het ‘slechts’ over 16,5 miljoen euro gaat. Over de partijfinanciering wordt echter zedig gezwegen, door alle partijen. Daar wil de V&W-fractie verandering in brengen: we dienen een wetsvoorstel in om de dotaties gevoelig te verlagen.

Vuye en Wouters werpen hun licht op de ecocheques in een opiniestuk op Doorbraak.be. Het dossier zit helemaal vast. De Kamerleden geraken er niet uit. Sommigen komen op hun woorden terug en durven hun eigen voorstel niet meer te stemmen, anderen dat de regering de knoop doorhakt. Particratie en parlementaire democratie: het gaan niet samen. De Kamer heeft in dit dossier nogmaals haar machteloosheid tentoongespreid.

De zesde staatshervorming (2011-’14) heeft ook onverwachte gevolgen: het kartel MR/FDF spat uit elkaar. Een echte vechtscheiding want het gaat over centen. Na de splitsing van het kartel heeft MR gewoon beslist om de volledige dotatie van Kamer en Senaat voor zichzelf te houden. FDF (Défi) is dus op zoek naar geld, voor de verkiezingen en voor de verfransing van de Vlaamse Rand. Het dossier zit muurvast. V&W biedt een definitieve oplossing aan, maar N-VA, CD&V en Open Vld treuzelen…

Wouters: “Gooi adellijke titels in de prullenmand” (Kazachgate)

Kazachgate is een Chodiev Code in de allerbeste Dan Brown-stijl. Er is een rol weggelegd voor de Orde van Malta, een senaatsvoorzitter, de Franse president, een Belgische prinses en nu ook koning Albert II. Alleen de Paus ontbreekt nog in het rijtje. De vorst wordt thans vernoemd in het Kazachgate-dossier voor het verlenen van adellijke titels. Veerle Wouters vroeg de minister van Buitenlandse Zaken in de Kamer om meer transprantie.

De werkgroep politieke vernieuwing kabbelt rustig verder. Vandaag komt het statuut van de Kamervoorzitter aan bod, en de V&W-fractie heeft hierover vier voorstellen klaar: de Kamervoorzitter wordt verkozen los van de particratie, hij/zij mag geen andere mandaten, ambten of functies uitoefenen, het wordt mogelijk de Kamervoorzitter af te zetten en hij verdient een pak minder. Geen ballonnetjes, maar concrete voorstellen.

Van Overtveldt: haast en spoed is altijd goed

Minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) is al meermaals vergeten om urgentie te vragen bij de indiening van een wetsontwerp. Vorige donderdag (18 mei) maakt hij het echter bijzonder bont. Hij laat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de spoedbehandeling vragen voor zijn eigen wetsontwerp. Gekker kan het niet, want de urgentie is op dat moment zinloos. Het ontwerp was immers reeds unaniem gestemd in de commissie Financiën. Nog gekker is dat minister Van Overtveldt dit blijkbaar zelf niet wist…