Politieke partijen ontvangen samen een bedrag van jaarlijks 70 miljoen euro. De Belgische particratie is daarmee stukken duurder dan de Nederlandse democratie, waar het ‘slechts’ over 16,5 miljoen euro gaat. Over de partijfinanciering wordt echter zedig gezwegen, door alle partijen. Daar wil de V&W-fractie verandering in brengen: we dienen een wetsvoorstel in om de dotaties gevoelig te verlagen.

Vuye en Wouters werpen hun licht op de ecocheques in een opiniestuk op Doorbraak.be. Het dossier zit helemaal vast. De Kamerleden geraken er niet uit. Sommigen komen op hun woorden terug en durven hun eigen voorstel niet meer te stemmen, anderen dat de regering de knoop doorhakt. Particratie en parlementaire democratie: het gaan niet samen. De Kamer heeft in dit dossier nogmaals haar machteloosheid tentoongespreid.

De zesde staatshervorming (2011-’14) heeft ook onverwachte gevolgen: het kartel MR/FDF spat uit elkaar. Een echte vechtscheiding want het gaat over centen. Na de splitsing van het kartel heeft MR gewoon beslist om de volledige dotatie van Kamer en Senaat voor zichzelf te houden. FDF (Défi) is dus op zoek naar geld, voor de verkiezingen en voor de verfransing van de Vlaamse Rand. Het dossier zit muurvast. V&W biedt een definitieve oplossing aan, maar N-VA, CD&V en Open Vld treuzelen…

Wouters: “Gooi adellijke titels in de prullenmand” (Kazachgate)

Kazachgate is een Chodiev Code in de allerbeste Dan Brown-stijl. Er is een rol weggelegd voor de Orde van Malta, een senaatsvoorzitter, de Franse president, een Belgische prinses en nu ook koning Albert II. Alleen de Paus ontbreekt nog in het rijtje. De vorst wordt thans vernoemd in het Kazachgate-dossier voor het verlenen van adellijke titels. Veerle Wouters vroeg de minister van Buitenlandse Zaken in de Kamer om meer transprantie.

De werkgroep politieke vernieuwing kabbelt rustig verder. Vandaag komt het statuut van de Kamervoorzitter aan bod, en de V&W-fractie heeft hierover vier voorstellen klaar: de Kamervoorzitter wordt verkozen los van de particratie, hij/zij mag geen andere mandaten, ambten of functies uitoefenen, het wordt mogelijk de Kamervoorzitter af te zetten en hij verdient een pak minder. Geen ballonnetjes, maar concrete voorstellen.

Van Overtveldt: haast en spoed is altijd goed

Minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) is al meermaals vergeten om urgentie te vragen bij de indiening van een wetsontwerp. Vorige donderdag (18 mei) maakt hij het echter bijzonder bont. Hij laat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de spoedbehandeling vragen voor zijn eigen wetsontwerp. Gekker kan het niet, want de urgentie is op dat moment zinloos. Het ontwerp was immers reeds unaniem gestemd in de commissie Financiën. Nog gekker is dat minister Van Overtveldt dit blijkbaar zelf niet wist…

In Nederland is er een debat ontstaan nadat de korpschef van de Amsterdamse politie verklaart dat de politie overweegt een hoofddoek toe te staan. Ze wordt onmiddellijk teruggefloten. In Vilvoorde laat Hans Bonte een gelijkaardig ballonnetje vliegen. Nochtans laat de Belgische wetgeving dit niet toe. Maar de spindoctors van de Wetstraat misbruiken handig dit non-issue om nog eens politiek te scoren… en de aandacht af te leiden van ander politiek geklungel.

Oneerlijk België: Franstalige belangenconflicten à volonté

De Cocof (Franse Gemeenschapscommissie) roept een belangenconflict in tegen het federaal wetsontwerp over de afkoop van de studiejaren. In Le Soir lezen we dat alle Franstalige regeringen ook belangenconflicten gaan inroepen tegen alle uitvoeringsbesluiten. Intussen durft de Vlaamse regering niet eens een derde belangenconflict inroepen om Zaventem te redden. “Zo zal Vlaanderen voor eeuwig onvoltooid blijven”, zegt Veerle Wouters.

Dat is het communautaire devies van onze regeringen. Over staatshervormingen is het muisstil in de Kamer, maar buiten de muren van het parlement hoort men het ene ondoordachte voorstel na het andere. Er zijn inderdaad twee democratieën in België. De parlementaire, waar de communautaire standstill hoogtij viert, en de mediademocratie, waar het bij sommigen confederalisme troef is. En dan maar hopen dat de kiezer in de val trapt.

De parlementen stellen middelen ter beschikking aan de parlementaire fracties om hun fractiewerking te ondersteunen. Toch worden die middelen vaak gebruikt om e.g. medewerkers op partijsecretariaten te betalen. Volgens Vuye en Wouters is hier duidelijk sprake van misbruik, omdat politieke partijen reeds handenvol publieke gelden ontvangen. Vuye en Wouters dienen een wetsvoorstel in om een einde te maken aan deze praktijk.

Vrijdag 5 mei was Hendrik Vuye te gast in “De afspraak op vrijdag.” Een gesprek over 1 mei, politiek, confederalisme en de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De politieke partijen in België krijgen 70 miljoen euro dotaties per jaar toebedeeld om daar dan uiteindelijk gele petjes mee uit te delen. Politici moeten terug inhoud brengen. Volgens Vuye moeten we ook partners zoeken voor een volgende staatshervorming, in plaats van ze uit te roken.