De Senaat is een nutteloos orgaan dat dit jaar de belastingbetaler zo’n 50 miljoen euro kost. Sommigen twitteren dat ze de Senaat gaan afschaffen. Dat dit niet zomaar kan past natuurlijk niet in 140 tekens… Om zeker te zijn dat de partijen hun goede voornemen niet vergeten in 2019, dienen Vuye en Wouters een voorstel in dat toelaat om de Senaat af te schaffen. Iedereen zal kleur moeten bekennen, ook de partijen van de communautaire standstill.

Wouters: “Weg met fantoomparlementsleden die enkel komen stemmen”

Eerste minister Michel is een begenadigd pingpongspeler. Stellen we hem vragen over politieke vernieuwing binnen de regering, dan verwijst hij naar de werkgroep politieke vernieuwing in het parlement. Maar in die werkgroep is het net zijn partij (MR) die vele zaken blokkeert. “Waarom neemt u zelf geen initiatief voor politieke vernieuwing in de regering?”, vraagt Veerle Wouters in de Kamer.

In de werkgroep politieke vernieuwing in de Kamer werd veel gepalaverd en weinig beslist. Juicht ende springt, want er komen fair trade producten naar de Kamer en de webstek wordt vernieuwd! Maar de graaicultuur en de cumul, de bestaansreden van de werkgroep, blijven van echte hervormingen verstoken. Vooral Open Vld en N-VA gaan op de rem staan. Vuye & Wouters stellen intussen concrete hervormingen voor.

Wie het boek “De geldmakers” van journaliste Véronique Goossens over de Nationale Bank leest, zal even schrikken. Nog een oeroude Belgische instelling of een huis met vele kamers. Vuye en Wouters dienen een wetsvoorstel in om één van deze kamers – het College van Censoren – af te schaffen. Het is een volkomen nutteloos orgaan van een instelling die al te rijkelijk is begiftigd met politiek ingevulde mandaten.

De regering-Macron in Frankrijk loopt leeg. Drie ministers van de centrumpartij MoDem geven hun ontslag nadat was gebleken dat zij middelen bedoeld voor de parlementaire werking, hebben gebruikt voor de partijwerking. In België is deze praktijk echter de normaalste zaak van de wereld. Jaarlijks 70 miljoen euro dotatie krijgen en toch nog het parlement moeten pluimen… Vuye en Wouters dienen een wetsvoorstel in om hier een einde aan te maken.

Vuye over Kazachgate: “Dit loopt de spuigaten uit…”

Gewezen Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) vroeg in 2011 het kabinet van de minister van Justitie ‘tussen te komen’ in de minnelijke schikking voor miljardair Chodiev. Zes jaar lang hield de particratie dit verborgen. Maar de premier ondervragen over ethiek in de politiek, is zogezegd demagogie. “Politici die niet bereid zijn om werk te maken van een zuivere politiek, dat zijn de volksbedriegers”, zegt Hendrik Vuye in de Kamer.

Gisteren is de werkgroep politieke vernieuwing nog eens samengekomen. Het is de bedoeling om voor de zomer tot een akkoord te komen, maar er is geen eensgezindheid. Men wil blijven cumuleren, en een herziening van partijfinanciering zwijgt men dood. Gebukt onder de particratie kan er een akkoord komen, maar het zal een mager beestje zijn. De berg zal geen muis, maar een veldmuisje baren.