De regering-Macron in Frankrijk loopt leeg. Drie ministers van de centrumpartij MoDem geven hun ontslag nadat was gebleken dat zij middelen bedoeld voor de parlementaire werking, hebben gebruikt voor de partijwerking. In België is deze praktijk echter de normaalste zaak van de wereld. Jaarlijks 70 miljoen euro dotatie krijgen en toch nog het parlement moeten pluimen… Vuye en Wouters dienen een wetsvoorstel in om hier een einde aan te maken.

Vuye over Kazachgate: “Dit loopt de spuigaten uit…”

Gewezen Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) vroeg in 2011 het kabinet van de minister van Justitie ‘tussen te komen’ in de minnelijke schikking voor miljardair Chodiev. Zes jaar lang hield de particratie dit verborgen. Maar de premier ondervragen over ethiek in de politiek, is zogezegd demagogie. “Politici die niet bereid zijn om werk te maken van een zuivere politiek, dat zijn de volksbedriegers”, zegt Hendrik Vuye in de Kamer.

Gisteren is de werkgroep politieke vernieuwing nog eens samengekomen. Het is de bedoeling om voor de zomer tot een akkoord te komen, maar er is geen eensgezindheid. Men wil blijven cumuleren, en een herziening van partijfinanciering zwijgt men dood. Gebukt onder de particratie kan er een akkoord komen, maar het zal een mager beestje zijn. De berg zal geen muis, maar een veldmuisje baren.