Sedert vorige zomer vliegen de politieke ballonnetjes om de vrijheid van meningsuiting te beperken in de strijd tegen het terrorisme welig in het rond. De laatste in de rij komt van federaal procureur Frédéric Van Leeuw. Hij wil het raadplegen van jihadistische sites met gewelddadige beelden of instructies strafbaar stellen. Het klinkt goed, maar lost in essentie niets op. Zo’n maatregel zorgt enkel voor een vals gevoel van veiligheid.

Belkacem vecht zijn veroordeling voor het verspreiden van haat-boodschappen aan bij het Europees Mensenrechtenhof. Hij vangt bot. Het Hof beslist dat zijn zaak onontvankelijk is: haat-boodschappen worden niet beschermd door het Mensenrechtenverdrag. Het heeft dus geen enkele zin om de vrije meningsuiting te willen beperken voor ‘collaborateurs’ met IS. Dat politiek ballonnetje schoten Vuye en Wouters vorig jaar nog uit de lucht.

Mislukte aanslag: “Geen probleem ‘in’, maar ‘met’ de islam”

Het debat over het nut van de militairen op straat is wat Vuye en Wouters betreft nu wel beslecht. Maar politieke stoerdoenerij is hier echt niet op zijn plaats. De terreurdaad van 20 juni is geen verijdelde aanslag, maar om een mislukte aanslag. “We slagen er nog onvoldoende in om signalen van radicalisering te detecteren, zelfs nu iedereen het daderprofiel kent”, zegt Hendrik Vuye in de Kamer

Vuye en Wouters dienen een concreet en haalbaar wetsvoorstel in waarbij mensen met een dubbele nationaliteit voortaan moeten kiezen of zij hun politieke rechten in het buitenland, dan wel in België willen uitvoeren. Men moet eindelijk maar eens bekennen waar hun loyauteit ligt. Zo komt er een duidelijke keuze en is het probleem opgelost. Niet met een tweet, maar met een concreet voorstel.

Het is hoog tijd om dit debat over de plaats van de religie in de moderne democratie aan te gaan. Het kan zijn dat men hierbij bepaalde bevolkingsgroepen voor het hoofd gaat stoten, bijvoorbeeld inzake onverdoofd slachten. Politici moeten het achterste van hun tong durven laten zien. Wanneer twee Belgen op drie zich afkeren van de islam, is er een groot maatschappelijk probleem.