In het tweetalige taalgebied Brussel waakt een vice-gouverneur over de toepassing van de bestuurstaalwet. Uit zijn verslag blijkt dat men de taalwet gewoon negeert. We vragen de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, die bevoegd is voor de taalwetgeving, waarom hij deze zaak niet ter harte neemt. Communautaire standstill betekent toch niet dat wij illegale situaties moeten gedogen? Tijd voor actie!

Je bent dan toch niet op de boekenbeurs geraakt maar nog steeds op zoek naar een horrorboek om eens lekker te griezelen? Dan hebben we een aanrader in petto: het verslag van 2015 over de taaltoestanden te Brussel. Van de beslissingen over het statutair personeel is 23,8% niet in overeenstemming met de bestuurstaalwet. Bij contractuelen is dat een ongeziene 91,1%!

Brussel legt de taalwetten systematisch naast zich neer en de Vlaming laat het gebeuren…