V-Kamerleden Wouters, Vuye en Pas hebben dit jaar de Flor Grammensprijs gewonnen. “Omdat ze zich consequent als Vlaams-nationale leden van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers inzetten om de communautaire impasse te doorbreken, de Vlaamse eisen niet te laten ondersneeuwen en een perspectief te bieden na het België zoals wij het vandaag kennen.” De geldprijs van 6.000 euro schenken de drie Kamerleden integraal aan het goede doel.