Wouters: “Verhofstadt-brexit brengt Vlaamse jobs in gevaar”

De regering-Michel loopt Verhofstadt achterna en pleit voor een harde Brexit. Dit heeft verregaande gevolgen voor Vlaanderen. 90% van alle Belgische export naar het Verenigd Koninkrijk is Vlaams. Goed voor 1 op 40 Vlaamse jobs. In plaats allerlei voorwaarden op te leggen, zoals een akkoord over de grenzen met Ierland, zou de regering beter afspraken maken met de Britten om onze welvaart de beschermen.

De parlementen stellen middelen ter beschikking aan de parlementaire fracties om hun fractiewerking te ondersteunen. Toch worden die middelen vaak gebruikt om e.g. medewerkers op partijsecretariaten te betalen. Volgens Vuye en Wouters is hier duidelijk sprake van misbruik, omdat politieke partijen reeds handenvol publieke gelden ontvangen. Vuye en Wouters dienen een wetsvoorstel in om een einde te maken aan deze praktijk.

De dotatie aan Unia loopt op tot 8 miljoen euro. Daar kan flink op bespaard worden, zou je denken. Quod non. Diep verborgen in de wetsontwerpen van de federale begrotingscontrole 2017, blijkt dat de regering de dotaties aan Unia verhoogt met 23.000 euro. Diezelfde “besparingsregering” omschreef Unia onlangs nog als een centrum van polarisering. Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden…

Vrijdag 5 mei was Hendrik Vuye te gast in “De afspraak op vrijdag.” Een gesprek over 1 mei, politiek, confederalisme en de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De politieke partijen in België krijgen 70 miljoen euro dotaties per jaar toebedeeld om daar dan uiteindelijk gele petjes mee uit te delen. Politici moeten terug inhoud brengen. Volgens Vuye moeten we ook partners zoeken voor een volgende staatshervorming, in plaats van ze uit te roken.

RIZIV-nummers: de magie van Maggie

Vorige vrijdag kondigde de regering een akkoord aan over de RIZIV-nummers. In Le Soir spreekt de MR over een grote Franstalige overwinning. Dankzij Maggie’s toverformule is het voordeel voor de Franstaligen veel groter dan voor de Vlamingen, die wél al 20 jaar volgens de regels spelen en nu opnieuw aan het kortste eind trekken. Men wijkt zelfs af van de 60/40-verdeling. “U doet aan Belgische rekenkunde”, zegt Veerle Wouters in de Kamer.

Zaventem: mijn naam is haas!

Gisterenavond hebben Vuye & Wouters in de Kamer de spoedbehandeling gevraagd voor hun wetsvoorstel over Zaventem. Met dit voorstel kunnen we duizenden jobs redden. Helaas is de naam van de Vlaamse partijen haas. Toeteren in de media dat Zaventem belangrijk is, dat kan. Maar daadwerkelijk duizenden jobs redden, dat kan niet. V&W kreeg alleen steun van het Vlaams Belang. De andere Vlaamse partijen stemden tegen.

Wouters: “Communautaire standstill brengt welvaart in gevaar!

Staatshervorming zorgt voor welvaartscreatie. Dat zegt nu ook Fons Leroy, topman van de VDAB. Hij pleit voor een regionalisering van het arbeidsrecht. “Stilstaan is achteruitgaan”, treedt Veerle Wouters hem bij in de Kamer. Wouters vraagt de regering om nu al de volgende staatshervorming voor te bereiden. “Als we niet bewegen, nemen onze buurlanden steeds meer voorspong. Het is dan huilen met de pet op…”

Midden januari kwamen we te weten dat koning Filip 34 rijksambtenaren ter beschikking krijgt gesteld. Koning Albert II krijgt er 3, prinses Astrid krijgt er 2 en prins Laurent 1. In totaal gaat het dus om 40 ‘koninklijke’ ambtenaren, maar wat doen ze en wat kosten ze? We ondervroegen alle ministers en staatssecretarissen, maar onze vragen blijven onbeantwoord. Het paleis heeft goede beschermengelen…

Slechts één Kamerlid steunt het wetsvoorstel van Vuye en Wouters dat Zaventem moet redden: Barbara Pas. De andere Kamerleden bleven stil, of mochten niet tekenen van hun partij. Volgende week vragen we de hoogdringendheid in de Kamer en daarmee de laatste kans voor de Vlaamse Kamerleden om te laten zien waar hun overtuiging ligt. Willen N-VA, Open Vld, CD&V, sp.a en Groen 1.000-en jobs redden? Of blijven zij slaven van de particratie?