Asiana Airlines (Zuid-Korea) komt niet naar Zaventem omwille van de strenge Brusselse geluidsnormen en de boetes die volgen. De “strategie” van de Vlaamse regering werkt gewoon niet. Het wetsvoorstel van Vuye en Wouters is een definitieve oplossing, maar de Vlaamse partijen willen het voorstel niet steunen en stemmen ons urgentieverzoek in de Kamer weg. Arm Vlaanderen… waar jobs niet urgent zijn.

Van Overtveldt: veel blabla, weinig boemboem

In april 2015 lekken de Panama Papers en de timing is perfect. Minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) kondigt in een communiqué aan dat het deze regering menens is met de strijd tegen fiscale fraude. Hij belooft de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) 100 extra personeelsleden. Twee jaar later is van die belofte niets in huis gekomen. Vuye en Wouters dienen een amendement in om nog voor het einde van het jaar 100 extra personeelsleden aan te werven, maar de meerderheid verwerpt het.

Mislukte aanslag: “Geen probleem ‘in’, maar ‘met’ de islam”

Het debat over het nut van de militairen op straat is wat Vuye en Wouters betreft nu wel beslecht. Maar politieke stoerdoenerij is hier echt niet op zijn plaats. De terreurdaad van 20 juni is geen verijdelde aanslag, maar om een mislukte aanslag. “We slagen er nog onvoldoende in om signalen van radicalisering te detecteren, zelfs nu iedereen het daderprofiel kent”, zegt Hendrik Vuye in de Kamer

Gewezen ministers en staatssecretarissen hebben nog altijd recht op 2 medewerkers. Kostprijs?
900.000 euro per jaar. Deze medewerkers worden zelfs ingezet voor de werking van de politieke partijen, terwijl die met hun 70 miljoen euro per jaar al rijkelijk bedeeld worden. De politiek leeft boven zijn stand, zoveel is duidelijk. Vuye en Wouters dienen een wetsvoorstel in om dit systeem af te schaffen.

Waait er een nieuwe wind door Frankrijk? Dit is alvast de indruk die men krijgt na de verkiezing van Emmanuel Macron tot president, versterkt door zijn grote, doch kleiner dan voorspelde, overwinning bij de parlementsverkiezingen. Het lijkt dat de traditionele politieke partijen en de particratie schaakmat staan. Maar is dit wel zo? Zullen al die nieuwe verkozenen enige inbreng hebben? Vuye en Wouters durven het te betwijfelen.

Aanhoudingstermijn 72u: “Meerderheid heeft haar hand overspeeld”

De meerderheid zette gisteren in de Kamer het cordon sanitaire én de grondwet opzij om de aanhoudingstermijn te kunnen verlengen naar 72 uur, maar het mocht niet baten. De meerderheid heeft haar hand overspeeld. Het voorstel tot grondwetsherziening werd verworpen. Hendrik Vuye kwam namens de Vuye&Wouters-fractie tussen op het voorstel in de Kamer, over o.a. de grondwet, het hypocriete misbruik ervan, en het cordon sanitaire.

RIZIV-nummers: Belgisch compromis, Vlaamse rekening

Het historische RIZIV-akkoord is inderdaad historisch, maar niet om de juiste redenen. Al twintig jaar schikken de Vlamingen zich naar de regels en al twintig jaar lappen de Franstaligen de regels aan hun laars. “Er is geen oplossing voor de studenten geneeskunde die afstuderen in 2022, het overaantal Franstalige artsen wordt op magische wijze gehalveerd, en dat aantal moet maar afgebouwd worden tegen 2038”, zegt Veerle Wouters in de Kamer.

Sommige ministers van de regering-Michel zijn echte snipers op twitter. Ze oogsten veel succes met hun turbo-tweets. Alleen, wat ze tweeten is niet wat ze doen. Zo start staatssecretaris Francken (N-VA) een twitterrel met Artsen Zonder Grenzen omdat ze 1.000 vluchtelingen naar Italië overbracht. Intussen doet de Belgische marine exact hetzelfde, maar dan tweemaal zo goed met meer dan 2.000 vluchtelingen. Maar deze keer geen tweets, enkel oorverdovende stilte…

Vorige donderdag heeft de Kamer een resolutie gestemd over de wapenexport naar Saudi-Arabië. Wat ons betreft, mocht de resolutie veel verder gaan, door bijvoorbeeld Saudi-Arabië te verbieden hier gebedshuizen te financieren. Maar de resolutie wil ook federaal minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) adviseur maken van Vlaanderen. Vuye en Wouters dienden amendementen in maar die werden verworpen.

Het schandaal rondom Samusocial liet een klassiek stukje politiek theater zien, schrijven Hendrik Vuye en Veerle Wouters in een opiniestuk op Knack.be. De PS behoudt zijn machtspositie te Brussel alvast tot 2018, dankzij de hand- en spandiensten van Open Vld. “Doe normaal. We moeten strenger zijn voor respectloos gedrag.” Het zijn de woorden van Gwendolyn Rutten. Misschien heeft Open Vld er een boodschap aan?

Twee weken geleden (18 mei) vraagt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de urgentie voor zijn wetsontwerp. Je zou verwachten dat de minister dan aanwezig is op de dag dat zijn ‘dringende’ wetsontwerp op de agenda van de plenaire vergadering staat. Niets is minder waar. Gisteren vroeg de minister twee weken uitstel… tot 22 juni. De moderne haas en de schildpad.

Vuye over Kazachgate: “Dit loopt de spuigaten uit…”

Gewezen Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) vroeg in 2011 het kabinet van de minister van Justitie ‘tussen te komen’ in de minnelijke schikking voor miljardair Chodiev. Zes jaar lang hield de particratie dit verborgen. Maar de premier ondervragen over ethiek in de politiek, is zogezegd demagogie. “Politici die niet bereid zijn om werk te maken van een zuivere politiek, dat zijn de volksbedriegers”, zegt Hendrik Vuye in de Kamer.