Sedert vorige zomer vliegen de politieke ballonnetjes om de vrijheid van meningsuiting te beperken in de strijd tegen het terrorisme welig in het rond. De laatste in de rij komt van federaal procureur Frédéric Van Leeuw. Hij wil het raadplegen van jihadistische sites met gewelddadige beelden of instructies strafbaar stellen. Het klinkt goed, maar lost in essentie niets op. Zo’n maatregel zorgt enkel voor een vals gevoel van veiligheid.

Belkacem vecht zijn veroordeling voor het verspreiden van haat-boodschappen aan bij het Europees Mensenrechtenhof. Hij vangt bot. Het Hof beslist dat zijn zaak onontvankelijk is: haat-boodschappen worden niet beschermd door het Mensenrechtenverdrag. Het heeft dus geen enkele zin om de vrije meningsuiting te willen beperken voor ‘collaborateurs’ met IS. Dat politiek ballonnetje schoten Vuye en Wouters vorig jaar nog uit de lucht.

Regering-Francken: “Lees mijn tweets, kijk niet naar mijn daden”

België heeft een regering-Michel en nu ook een regering-Francken. De een blaast warm, de ander koud. Met dergelijk gebrek aan inhoud loopt men vroeg of laat tegen de lamp. Geen resultaten op sociaal-economisch vlak, verhoogde dotaties aan Unia, Belgische fregatten naar de Middellandse Zee, maar intussen enorm verontwaardigd zijn in twitter- en televisieland. “Vlaanderen verwacht meer”, zegt Vuye in de Kamer.

Betaalt de koning personenbelasting zoals wij allen? Neen! En toch ontvangt hij een civiele lijst van 11,8 miljoen euro per jaar. Zijn alle Belgen dan niet gelijk voor de fiscale wet? Daarom dienen Vuye en Wouters een wetsvoorstel in dat de koning het politiek “recht” geeft, zoals alle Belgen, om personenbelasting te betalen op zijn civiele lijst.

Preventieve screening is ongetwijfeld een nuttig instrument in tijden van terreurdreiging. Maak echter van Tomorrowland geen juridisch niemandsland. Wij bedanken voor de politiestaat waar sheriffs die geen verantwoording afleggen bepalen wat goed is voor ons. In een moderne rechtstaat is het wel degelijk mogelijk om preventief te screenen zonder big brother te omarmen. Waarom doen we dat dan niet…?

Bij de zesde staatshervorming (2011-’14) hebben de Vlaamse partijen toegegeven dat Franstalige rechters van de Raad van State mee oordelen over geschillen omtrent de zes Vlaamse randgemeenten. Daarom dienen Vuye en Wouters een wetsvoorstel in: de voertaal in de gemeenteraad van de randgemeenten is Nederlands. De rechtscolleges moeten deze interpretatie volgen, dus ook de Raad van State. Gaan de Vlaamse partijen ons voorstel steunen?

In zijn 11 juli-toespraak namens de Vlaamse Volksbeweging (VVB) noemt Bernard Daelemans het Grendelboek van Vuye en Wouters “zonder meer een mijlpaal.” Maar ook over hun parlementaire werk is Daelemans bijzonder positief: “daar houden ze de communautaire hangijzers in het vuur.” Vuye en Wouters doen wat ze beloofd hebben bij hun ‘Vlexit’ in september 2016: de Vlaamse stem laten horen in de Kamer en erbuiten.  

Wouters: “Begroting saneren zonder staatshervorming lukt niet”

Ooit beloofde de Belgische regering aan Europa een begrotingsevenwicht voor 2016. Later zal de regering-Michel bij haar aantreden een evenwicht beloven voor 2018. Het bleek fake news. Van uitstel tot 2019, komt vandaag afstel. Men heeft de mensen blaasjes wijsgemaakt. “Er is nu niet alleen een communautaire standstill, maar ook een begrotingsstandstill”, zegt Veerle Wouters in de Kamer.

Kamerleden kunnen ministers ondervragen. Dat kan mondeling gebeuren, in plenaire vergadering of in commissie. Er bestaan ook schriftelijke vragen. Het reglement van de Kamer verduidelijkt dat de minister binnen de twintig werkdagen de schriftelijke vraag beantwoordt. Maar doen ze dat ook? Welke ministers kijken aan tegen een vertraging? De slechtste leerlingen van de klas beantwoorden slechts 37% van de vragen binnen twee maanden.

Aldus dr. Van Heirreweghe, voorzitter van het Flor Grammensfonds vzw op de uitreiking van de jaarlijkse Flor Grammensprijs. Lees hier de integrale laudatio van Van Heirreweghe. Op zaterdag 8 juli, aan de vooravond van de herdenking van de Guldensporenslag, ontvangen  – uitzonderlijk – drie laureaten de Flor Grammensprijs voor Vlaamse verdiensten voor het voorbije jaar 2016: Veerle Wouters, Hendrik Vuye en Barbara Pas.