Parlementair werk

hendrik_vuye_kamerAls onafhankelijke Kamerleden in een “niet-erkende fractie” zijn Vuye en Wouters volledig op zichzelf aangewezen. Zo hebben zij bijvoorbeeld geen stemrecht in de parlementaire commissies. Desondanks trachten zij alles zo goed mogelijk op te volgen. Als fiscaal expert gaat Veerles bijzondere aandacht voornamelijk uit naar de commissie voor de Financiën en de Begroting. Hendrik laat zich als professor staatsrecht vooral in de commissie voor de herziening van de Grondwet en de hervorming van de instellingen horen.

5460149Naast deelnemen aan het parlementair debat in commissie en plenaire vergadering, heeft een parlementslid een wetgevende functie. Een parlementslid kan wetsvoorstellen indienen, waarover dan gestemd wordt in de commissie en in de plenaire vergadering. De wetgevende initiatieven van Hendrik en Veerle kan je hier raadplegen.

Tenslotte heeft de Kamer ook een politieke controlefunctie. De Kamer controleert het regeringsbeleid. Daartoe kunnen parlementsleden gebruik maken van interpellaties, mondelinge vragen en schriftelijke vragen. Op de webstek van de Kamer vindt u een actueel overzicht van de parlementaire werkzaamheden van Veerle en Hendrik.

Stem elke donderdag om 14:15u zeker af op de live feed van het vragenuurtje in de Kamer. Daar stellen Veerle en Hendrik wekelijks een mondelinge vraag aan een van de ministers. Als V-Kamerleden zullen zij zich niet inhouden om de communautaire standstill in de regering aan de kaak te stellen.