Privacybeleid

Op deze website worden persoonsgegevens verwerkt. We verwerken deze gegevens conform de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR) en de Belgische privacywetgeving (wet van 30 juli 2018) en gebruiken deze persoonsgegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om.

We verzamelen uitsluitend persoonsgegevens van volgers en nieuwsbriefinschrijvers voor het toesturen van updates en nieuwe content gepubliceerd op de website. Voor het bijhouden van statistieken worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd.

Te allen tijde zorgen wij ervoor dat de verwerking van deze gegevens legitiem is. Hiervoor doen wij in eerste instantie beroep op uw toestemming (wanneer u zich inschrijft met uw e-mailadres om onze website te volgen), of op een andere rechtsgrond zoals voorzien in de AVG. Uw gegevens worden niet uitgewisseld met andere partijen en worden niet langer dan nodig bewaard.

U heeft de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • Recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen.
  • Recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren.
  • Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
  • Recht om vergeten te worden: u mag ons vragen uw gegevens te verwijderen.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren via het contactformulier. Via deze weg kan u ook steeds terecht voor vragen of opmerkingen.

Indien u een klacht heeft kan u terecht bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
e-mail: commission@privacycommission.be

 

Privacybeleid dd. 1 januari 2020