Preventieve screening is ongetwijfeld een nuttig instrument in tijden van terreurdreiging. Maak echter van Tomorrowland geen juridisch niemandsland. Wij bedanken voor de politiestaat waar sheriffs die geen verantwoording afleggen bepalen wat goed is voor ons. In een moderne rechtstaat is het wel degelijk mogelijk om preventief te screenen zonder big brother te omarmen. Waarom doen we dat dan niet…?

Is een grote staatshervorming nu verderaf of dichterbij dan ooit? V-Kamerleden Veerle Wouters en Hendrik Vuye waarschuwen voor ‘de slangenkuil van de spindoctors’ van de verschillende partijen. ‘De Vlaamse partijen moeten een gezamenlijk miniprogramma ontwikkelen of ze zijn gedoemd tot mislukken’, dat schrijven Vuye en Wouters in een opiniestuk op Knack.be.

Het schandaal rondom Samusocial liet een klassiek stukje politiek theater zien, schrijven Hendrik Vuye en Veerle Wouters in een opiniestuk op Knack.be. De PS behoudt zijn machtspositie te Brussel alvast tot 2018, dankzij de hand- en spandiensten van Open Vld. “Doe normaal. We moeten strenger zijn voor respectloos gedrag.” Het zijn de woorden van Gwendolyn Rutten. Misschien heeft Open Vld er een boodschap aan?

Het uitoefenen van dwang is een monopolie van de overheid. Dit betekent dat een staat regels oplegt en afdwingt. Net daarom moet de overheid neutraal zijn. Het is immers net deze neutraliteit die van onze samenleving een open samenleving maakt. Neutraliteit laat elke burger toe om, los van zijn religie of overtuiging, beroep te doen op de overheid. Deze neutraliteit waarborgt de gelijkheid tussen burgers, of ze nu gelovig zijn of niet.

Dat is het communautaire devies van onze regeringen. Over staatshervormingen is het muisstil in de Kamer, maar buiten de muren van het parlement hoort men het ene ondoordachte voorstel na het andere. Er zijn inderdaad twee democratieën in België. De parlementaire, waar de communautaire standstill hoogtij viert, en de mediademocratie, waar het bij sommigen confederalisme troef is. En dan maar hopen dat de kiezer in de val trapt.