Vuye en Wouters werpen hun licht op de ecocheques in een opiniestuk op Doorbraak.be. Het dossier zit helemaal vast. De Kamerleden geraken er niet uit. Sommigen komen op hun woorden terug en durven hun eigen voorstel niet meer te stemmen, anderen dat de regering de knoop doorhakt. Particratie en parlementaire democratie: het gaan niet samen. De Kamer heeft in dit dossier nogmaals haar machteloosheid tentoongespreid.

De zesde staatshervorming (2011-’14) heeft ook onverwachte gevolgen: het kartel MR/FDF spat uit elkaar. Een echte vechtscheiding want het gaat over centen. Na de splitsing van het kartel heeft MR gewoon beslist om de volledige dotatie van Kamer en Senaat voor zichzelf te houden. FDF (Défi) is dus op zoek naar geld, voor de verkiezingen en voor de verfransing van de Vlaamse Rand. Het dossier zit muurvast. V&W biedt een definitieve oplossing aan, maar N-VA, CD&V en Open Vld treuzelen…

Wouters: “Gooi adellijke titels in de prullenmand” (Kazachgate)

Kazachgate is een Chodiev Code in de allerbeste Dan Brown-stijl. Er is een rol weggelegd voor de Orde van Malta, een senaatsvoorzitter, de Franse president, een Belgische prinses en nu ook koning Albert II. Alleen de Paus ontbreekt nog in het rijtje. De vorst wordt thans vernoemd in het Kazachgate-dossier voor het verlenen van adellijke titels. Veerle Wouters vroeg de minister van Buitenlandse Zaken in de Kamer om meer transprantie.

De werkgroep politieke vernieuwing kabbelt rustig verder. Vandaag komt het statuut van de Kamervoorzitter aan bod, en de V&W-fractie heeft hierover vier voorstellen klaar: de Kamervoorzitter wordt verkozen los van de particratie, hij/zij mag geen andere mandaten, ambten of functies uitoefenen, het wordt mogelijk de Kamervoorzitter af te zetten en hij verdient een pak minder. Geen ballonnetjes, maar concrete voorstellen.

Van Overtveldt: haast en spoed is altijd goed

Minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) is al meermaals vergeten om urgentie te vragen bij de indiening van een wetsontwerp. Vorige donderdag (18 mei) maakt hij het echter bijzonder bont. Hij laat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de spoedbehandeling vragen voor zijn eigen wetsontwerp. Gekker kan het niet, want de urgentie is op dat moment zinloos. Het ontwerp was immers reeds unaniem gestemd in de commissie Financiën. Nog gekker is dat minister Van Overtveldt dit blijkbaar zelf niet wist…

In Nederland is er een debat ontstaan nadat de korpschef van de Amsterdamse politie verklaart dat de politie overweegt een hoofddoek toe te staan. Ze wordt onmiddellijk teruggefloten. In Vilvoorde laat Hans Bonte een gelijkaardig ballonnetje vliegen. Nochtans laat de Belgische wetgeving dit niet toe. Maar de spindoctors van de Wetstraat misbruiken handig dit non-issue om nog eens politiek te scoren… en de aandacht af te leiden van ander politiek geklungel.

De Duitstalige Gemeenschap heeft Veerle en Hendrik uitgenodigd op de studiedag over de toekomst van België. Hun bijdrage wordt gepubliceerd in het boek “Die Besonderheiten des belgischen Bundesstaatsmodells und seine Auswirkungen auf die Rechtsstellung der Deutschsprachigen Gemeinschaft.” Zoals steeds komen ze met een duidelijke visie en werpen ze een kritische blik op het Ostbelgien-model.

De Brusselse geluidsnormen komen deze week zowel in het Vlaams Parlement als in de Kamer aan bod. De geluidsnormen hangen dan ook als een zwaard van Damocles boven Zaventem. Ze kosten jobs: meerdere cargomaatschappijen verlaten Zaventem. De Brusselse regering, eigenlijk een veredeld schepencollege, leidt de dans. En de Vlaamse regering? Die durft niet meer klauwen. Of hoe een operetteregering Zaventem aan het vernietigen is…

Oneerlijk België: Franstalige belangenconflicten à volonté

De Cocof (Franse Gemeenschapscommissie) roept een belangenconflict in tegen het federaal wetsontwerp over de afkoop van de studiejaren. In Le Soir lezen we dat alle Franstalige regeringen ook belangenconflicten gaan inroepen tegen alle uitvoeringsbesluiten. Intussen durft de Vlaamse regering niet eens een derde belangenconflict inroepen om Zaventem te redden. “Zo zal Vlaanderen voor eeuwig onvoltooid blijven”, zegt Veerle Wouters.

Niet Wallonië, maar Zaventem en Vlaanderen worden uitgerookt. Twee vrachtmaatschappijen verlaten Zaventem. Een derde bedrijf staat op het punt dit te doen. Intussen schuift de Vlaamse regering de zwarte piet door naar de Brusselse, de Brusselse naar de federale, de federale naar het Overlegcomité … en de jobs, die vliegen weg. Hoe zit het eigenlijk in dit dossier? Wie heeft wat gedaan? Wie moet wat doen? Vuye en Wouters geven duiding in een opiniestuk op Doorbraak.

Het ‘historische’ akkoord van de regering-Michel over de RIZIV-nummers leert dat Vlaanderen nog lang onvoltooid zal blijven. Twintig jaar de regels aan de laars lappen, legt de Franstaligen duidelijk geen windeieren. Zij betalen hun overaantal artsen pas in 2024 af, dat overaantal wordt nog eens gehalveerd, en ze krijgen een royale afbetalingstermijn van 15 jaar. En de Vlaamse partijen zagen dat het goed was…

In de plenaire vergadering van de Kamer haalt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) vorige donderdag scherp uit naar Laurette Onkelinx (PS), de vorige minister van Volksgezondheid. “Ik heb het overaantal Franstalige studenten geneeskunde gereduceerd tot 1.531”, stelt De Block. Wie de cijfers beter bekijkt, merkt al snel dat Maggie rekent zoals Laurette. Of hoe Onkelinx dan toch haar slag thuishaalt.