Wetsvoorstel Vuye&Wouters over Zaventem

Foto (c) Ad Meskens, CC BY SA 3.0

Wanneer men bij een huiszoeking een slotenmaker vraagt om een slot te forceren, dan is er geen sprake van inbraak. Hij handelt namelijk op vraag van de overheid. Juridisch-technisch is dit een rechtvaardigingsgrond: overheidsbevel (art. 70 Strafwetboek). Laten we eerlijk zijn, dit is een kwestie van gezond verstand.

Wanneer een luchtvaartmaatschappij de instructies van de luchtverkeersleiding (Belgocontrol) opvolgt, wordt ze toch beboet door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor het overtreden van de strenge geluidsnormen. Dit tart elke verbeelding.

Dit komt omdat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest de toepassing van de rechtvaardigingsgrond overheidsbevel ontwijkt door geen strafsanctie op te leggen, maar wel een administratieve geldboete. Slim bekeken.

Maar we kunnen zelf nog slimmer zijn. De federale overheid is bevoegd voor de regels inzake luchtverkeer en luchtverkeersveiligheid en voor de uitbating en uitrusting van de luchthaven van Zaventem. Op grond van deze bevoegdheid dienen we een wetsvoorstel in dat een specifieke rechtvaardigingsgrond invoert voor vliegtuigen die de instructies van Belgocontrol naleven. Zo is het niet langer mogelijk om luchtvaartmaatschappijen te beboeten die de instructies van de luchtverkeersleiding naleven. Wie de instructies niet naleeft, kan evident wel beboet worden.

De Franstalige strategie om Zaventem te fnuiken zakt als een pudding in elkaar indien de Vlaamse partijen dit voorstel stemmen. De Vlaamse partijen hebben een meerderheid in de Kamer. ‘Vijf minuten politieke moed’ volstaan. Yes we can!

We sturen ons voorstel toe aan alle Kamerleden van de Nederlandse taalgroep. We vragen of ze bereid zijn ons voorstel mee te ondertekenen. De Volksvertegenwoordigers van N-VA, CD&V, Open VLD, sp.a, Groen en Vlaams Belang moeten nu kleur bekennen.

We sturen het bewust niet naar de partijen, maar naar ieder Kamerlid. Elkeen moet in dit voor Vlaanderen zo belangrijke dossier zijn verantwoordelijkheid nemen. Wie dit niet doet, moet het maar aan zijn kiezers uitleggen.

Wie dit voorstel niet steunt, moet weten dat hij Zaventem fnuikt. Wie dit voorstel niet steunt, moet weten dat de Vlaamse Rand alle lasten van de vluchten zal dragen. Wie Zaventem niet steunt, die steunt de Waalse luchthavens van Charleroi en Bierset die maar al te graag bereid zijn de Vlaamse jobs te kapen. Dit is de verborgen agenda van de Franstaligen.

De luchthavengemeenschap van Zaventem komt in opstand en vraagt een oplossing. Vakbonden en werkgevers voeren samen actie om de jobs te redden. Maar wat doen hun Waalse collega’s? De Waalse syndicaten en de luchthaven van Luik hebben een brief gericht aan de eerste minister. Zij schrijven dat de luchthaven van Luik bereid is om de cargo-activiteiten van Zaventem over te nemen. Dit kan je hier lezen. Er is dus weer eens nul-solidariteit!

Zullen de Franstaligen dreigen met alarmbellen en belangenconflicten tegen ons wetsvoorstel? Ja dat zullen ze doen. Maar geen nood. Al die grendels kunnen we ontgrendelen. Hoe dat moet staat haarfijn beschreven in ons Grendelboek dat we op 8 maart voorstellen te Wemmel. Je bent van harte welkom. We maken komaf met de Franstalige chantage. Wij Vlamingen hoeven geen afwezige meerderheid te zijn.

Het is onze kleine V&W-fractie die in de plenaire van de Kamer heeft gesteld dat de Vlaamse regering ook een tweede belangenconflict kan inroepen. Nochtans heeft men altijd gezegd dat dit niet kan. Ten einde raad heeft de Vlaamse regering dan toch maar een tweede belangenconflict ingeroepen. Wat blijkt? Onze fractie krijgt gelijk.

Voor het eerst in de Belgische geschiedenis zijn de Vlamingen erin geslaagd om de grendels te keren tegen de Franstaligen. Daar zijn we bijzonder fier op. En, zoals we vorige donderdag in de Kamer hebben aangekondigd, we hebben nog een verrassing in petto. Ook een derde en zelfs een vierde belangenconflict kan…

Vijf minuten politieke moed, dat is het enige wat nodig is. We hopen dat de Vlaamse Volksvertegenwoordigers deze keer wel de moed zullen hebben om de Vlaamse belangen te verdedigen.

Veerle Wouters
Hendrik Vuye

Lees hier ons wetsvoorstel.