De Verklaring van Marrakesh

Foto door geralt, pixabay.com, CC0

Minister Jambon en staatssecretaris Francken trekken begin mei naar Marokko en tekenen er met minister Reynders en passant de “Verklaring van Marrakesh”, een verklaring waarbij de ondertekenaars zich ertoe engageren om migratie actief te bevorderen. Hoe geloofwaardig is dit nog? Precies alsof ons land nog niet genoeg wordt overspoeld …

Begin mei kon men er in de media echt niet naast kijken. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris Theo Francken vertrekken naar Marokko om er bij de Marokkaanse autoriteiten op aan te dringen uitgewezen Marokkaanse ex-gedetineerden op te vangen. Goed zo!

Nu blijkt echter dat ze er, samen met minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders ook nog een conferentie over migratie bijwonen: de ‘Euro-Afrikaanse Dialoog voor Migratie en Ontwikkeling’. De conferentie verloopt zelfs onder Belgisch voorzitterschap. De landen van de EU tekenen er samen met Afrikaanse landen de Verklaring van Marrakesh. Niets aan de hand?

tweetbaudet
Tweet van Thierry Baudet op 9 mei 2018.

Tweet van Didier Reynders op 2 mei 2018.

In Nederland maakt de ondertekening alvast veel ophef. Bij ons (nog) niet. Thierry Baudet (Forum voor Democratie) tweet: “Immigratie bevorderen, mensen niet terugsturen, Afrika/Europa route aanmoedigen. Krankzinnig! Deze zelfmoordpolitiek moet NU stoppen!”

Hongarije weigert als enig EU-land deze verklaring mee te ondertekenen, omdat deze verklaring migratie beschrijft als een positief fenomeen dat actief bevorderd moet worden.

Bij ons trachten de regeringspartijen op de sociale media de draagwijdte van de verklaring te minimaliseren. Er werden zogezegd geen engagementen genomen, maar dit blijkt weer eens #fakenews te zijn.

Leest men de verklaring, dan blijkt dat de landen, waaronder België, zich engageren om:

  • Maximizing the positive impact of regular migration for development;
  • Promote regular migration and mobility, especially of young people and women, between Europe and North, West and Central Africa;
  • Encourage facilitation of visa issuing procedures;
  • They reiterate their support for the principle of non-refoulement and agree to give preference to voluntary return.

Is het wel verstandig om in de huidige omstandigheden dergelijke verklaring te ondertekenen? Precies alsof ons land nog niet wordt overspoeld.

De Verklaring van Marrakesh kan je hier lezen.